Meldpunt bedreigde panden in de Zaanstreek

Met dit formulier kunt u de ‘werkgroep bedreigde panden’ van de Vereniging Zaans Erfgoed attenderen op mogelijke bedreigingen van historische objecten in de Zaanstreek. De werkgroep zal uw melding beoordelen en zonodig actie ondernemen om de bedreiging weg te nemen. Het overleggen met de monumentencommissie behoort tot een van de mogelijkheden.

Indien u dat wenst zal de werkgroep contact met u opnemen voor nadere informatie. Ook kan de werkgroep u op de hoogte houden van eventuele acties die worden ondernomen naar aanleiding van uw melding. Mocht u echter prijsstellen op anonimiteit dan hoeft u het tweede gedeelte van dit formulier niet in te vullen.

Gemeente waarin het object zich bevindt:
Adres of locatie van het object:
Soort object: Woning    Fabriek    Pakhuis    Kerk    Infrastructuur    Anders
Indien anders, hoe zou u het object omschrijven:
Heeft het object reeds een beschermde status als monument: Rijks    Provinciaal    Gemeentelijk    Geen    Onbekend
Wat is de aarde van de bedreiging:
Welke acties heeft u inmiddels zelf al ondernomen om dit object te beschermen tegen de bedreiging:
Stelt u prijs op anonimiteit: Ja     Neen
Indien u prijs stelt op anonimiteit hoeft u de onderstaande velden niet in te vullen. Wij zullen echter uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en zullen gegevens zeker niet gebruiken in de communicatie met de betrokken eigenaren of instanties.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon nummer:
e-mail:
This form and its form processor supplied by www.tectite.com.