Met Stoom

Nummer 16 - april 1994

Tijdschrift van de vereniging tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek Zaanstreek.

Voorplaat Met Stoom Nr 16

Voorwoord

Het maken van dit blad doen wij nog steeds met veel plezier, maar wij blijven ook voortdurend zoeken naar nieuwe wegen om via de weg van een tijdschrift zo veel mogelijk mensen te vertellen over het belang van de geschiedenis van de nijverheid en techniek in de Zaanstreek voor de ontwikkeling van de streek. Ook de ontwikkeling van de Zaanse industrie in de context van de economische ontwikkeling van noord-west Europa verdient onze aandacht.
De Vereniging tot behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in de Zaanstreek probeert met andere Zaanse historische verenigingen tot een Zaans historisch tijdschrift te komen. Daarnaast doet het archief Zaanstad een haalbaarheidsonderzoek naar een sociaal-cultureel en historisch Zaans tijdschrift. Wij gaan voorlopig door om samen met de redactie van ‘ANNO 1961’ themanummers te maken. Op enig moment moeten deze drie sporen samen komen.

Het vorige themanummer over de geschiedenis van de Zaanse verfindustrie liet duidelijk zien waartoe gezamenlijke krachtsinspanning kan leiden. Een sociaal-cultureel en historisch tijdschrift voor de Zaanstreek kan ook een belangrijke functie vervullen bij het initiëren van historisch onderzoek in de Zaanstreek. Ik denk dat er in de Zaanstreek nog vele historische bronnen wachten op ontdekking en exploitatie. De universiteiten hebben nog onvoldoende de weg gevonden naar de Zaanse archieven. De aanstelling van een streekhistoricus kan ook een belangrijke impuls vormen voor nieuw onderzoek.
Naast het oprichten van een Zaans historisch tijdschrift zou het een belangrijke taak kunnen zijn voor de gezamenlijke Zaanse historische verenigingen om bij de overheid de aanstelling van een dergelijke functionaris te bepleiten. Ook in een tijd van schaarste moet het mogelijk zijn ‘potjes’ te vinden waaruit een dergelijke functionaris betaald zou kunnen worden.

De Vereniging tot behoud van monumenten van Bedrijf en Techniek heeft vorige jaar op haar jaarvergadering van de Kamer van Koophandel een eerste gift van fl. 10.000,- mogen ontvangen als bijdrage in de oprichting van een Zaans industriemuseum c.q. het onderdeel geschiedenis van industrie en techniek in een nieuw Zaans historisch museum. Ook de actie met de kalenders met luchtfoto’s heeft een aardig bedrag voor dit doel binnen gebracht. Wij hopen dat dit enthousiasme aanstekelijk werkt.

Een algemeen Zaans historisch tijdschrift, een streekmuseum met een grote aandacht voor de geschiedenis van nijverheid en techniek en de aanstelling van een streekhistoricus zijn ontwikkelingen die zo op het eerste gezicht los van elkaar lijken te staan. Echter elk van deze ontwikkelingen zou de ander kunnen versterken. Ook deze sporen dienen elkaar eens te kruisen.

Als contrast met de twee eerdere themanummers bevat dit nummer een groot aantal gevarieerde onderwerpen. Ook het volgende nummer zal weer een themanummer zijn. De redactie heeft vanwege een stuwmeer van artikelen een tijdlang geen acquisitie van artikelen gedaan. Wij hebben vanaf het najaar weer een mogelijkheid om artikelen te plaatsen. Er zijn nieuwe regels voor auteurs gemaakt die u bij de redactie kunt opvragen. Onze redactieleden zijn gaarne bereid om met u over een bijdrage te overleggen.

Jur Kingma

Op de voorplaat: Amerikaanse windmolen 'Hercules' in de Kalverpolder
Foto Henk van 't Loo

Dubbele brugwachterswoning
Dubbele brugwachterswoning bij de Nagouwbrug in Zaandam. In 1883 aanbesteed.
Inhoud
---------------
MBTZ Logo