Met Stoom

Nummer 38 - Februari 2001

Met Stoom is een uitgave van de Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed.

Voorpagina Met Stoom 38

Inleiding

Voor u ligt no. 38 van ons blad 'Met Stoom'. Onze redactiecommissie onder leiding van Jur Kingma is er weer in geslaagd een boeiend nummer samen te stellen. Een van de laatste die onder de naam 'Met Stoom' geproduceerd zal worden, want zoals u wellicht weet ligt het in de bedoeling om in het najaar te starten met een nieuw cultuur—historisch tijdschrift. Ons blad en tijdschrift 'Anno' van de Vrienden van het Zaanse Huis zullen daarin worden opgenomen. Ook zullen het Zaans Museum en het gemeentearchief en nog enkele andere cultuur—historische verenigingen aan dit blad gaan meewerken. Hoewel de beide bestaande bladen een hoge waardering krijgen van de lezers, is het de bedoeling dat het nieuwe blad een andere lay-out krijgt, waarin veel kleurenpagina's zullen worden verwerkt.

Dit jaar bestaat de Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed 20 jaar en onze zustervereniging Vrienden van het Zaanse Huis 40 jaar. Dit heugelijke feit zullen we niet uitgebreid vieren, maar toch willen we er aandacht aan schenken door het uitgeven van een boekje waarin de historische bijdragen van Peter Roggeveen uit het Dagblad voor de Zaanstreek zullen worden gebundeld. U hoort hier binnenkort meer over.

Goed nieuws is er te melden over enkele monumentale gebouwen. Rijstpellerij Hollandia aan de Veerdijk te Wormer is weer in oude luister hersteld, compleet met klokkentoren. Een aanwinst voor de Zaanwand! Wij zijn daar uiteraard erg blij mee. Albert Boes doet in dit nummer verslag van deze restauratie. In een van onze volgende nummers kunnen wij u de plannen laten zien die gemaakt zijn voor de restauratie van de cacaotoren en de chocolade fabriek van Boon aan de Marktstraat te Wormerveer. Hier zullen het kantoor en de Technische dienst van woningbouwvereniging 'De Woonmij' worden gevestigd.

Ook komen de plannen voor restauratie van zeepfabriek 'De Adelaar' wat dichterbij, al is de beslissing hierover nog niet genomen. We houden goede moed. Het zou fantastisch zijn als in ons jubileumjaar hierover een positief akkoord kon worden bereikt tussen alle belanghebbende partijen.

Tot slot wil ik u nog melden dat we er naar streven om het onderzoek naar stenen fabrieksgebouwen van Jaap Schipper en Maura Huig eind 2001 in boekvorm uit te geven.

Wij wensen u veel leesplezier met dit boeiende nummer van 'Met Stoom'.

J. Knijnenberg, voorzitter Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed.

Een museumhaven in de Zaanstreek?

Door Albert Boes

In zijn artikel Stoomvaart een vergane glorie? verzucht Frank Boom dat een museumhaven in de Zaanstreek een welkome aanvulling zou zijn op de activiteiten van de Stichting waarin de 'Elfin' is ondergebracht. Ook de Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed (ZIE) ijvert al jarenlang voor zo'n haven. Zo memoreerde onze hoofdredacteur Jur Kingma in 'Met Stoom' nr. 23 van juli 1996 dat het Schiereiland 'De Hemmes' een uitstekende thuishaven voor Zaanse varende monumenten zou zijn. Verder was op de middenpagina's van de 'Sail 2000—special' van 'Met Stoom/Anno 1961' van augustus 2000 een fraaie, door Fred Boom vervaardigde 'artist's impression' van een museumhaven bij het William Ponteiland afgedrukt.

Tijdens de overhandiging van het eerste exemplaar van de 'Sail 2000—special' aan burgemeester Vreeman, is ook een contact ontstaan tussen de besturen van de ZIE, de Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen (FONV), het Nationaal Register Varende Monumenten (NRVM) en de Vereniging Stoomvaart, aangesloten bij de Stichting BASM. Inmiddels hebben al enige bijeenkomsten van bestuursleden van deze vier organisaties plaatsgevonden, om te komen tot een eenduidige aanpak die moet leiden tot één Zaanse museumhaven op basis van uitgangspunten die door de deelnemers worden onderschreven.

Jacob Langenberg
De Jacob Langenberg onder stoom op het Noordzeekanaal,
toen het schip nog werd gebruikt voor tanker cleaning.
Zie ook Stoomvaart een vergane glorie?
Inhoud
---------------
MBTZ Logo