Boekbespreking - Het zwijgen van Maria Zachea

Met Stoom Nr. 40 - December 2001

MBTZ Logo

Door Judith Koelemeijer
Besproken door Jur Kingma

In het themanummer Stroine in Toine van Met Stoom en Anno 1961 werd op pagina 24 door Cees van Dalsem aandacht besteed aan de geschiedenis van het hoveniersbedrijf van de familie Koelemeijer in Wormer. Recent is over de familie Koelemeijer in Wormer een indringend boek verschenen; Het zwijgen van Maria Zachea.

Het stamgezin Koelemeijer was een groot katholiek gezin uit Wormer. Dertien kinderen werden groot gebracht die globaal twee loopbanen hadden; Of in de 'tuin' of een intellectueel beroep als leraar, maatschappelijk werkende of jurist. De vele jaren durende verzorging van hun gehandicapte moeder confronteert ze met elkaar.

Kleindochter Judith Koelemeijer, die als journaliste bij de Volkskrant werkt, heeft met alle familieleden indringend gepraat en dit heeft geleid tot een zeer open hartig en glashelder portret van deze familie. Daar is veel moed voor nodig geweest van de familieleden om deze openhartigheid op te brengen. Het boek is te vergelijken met 'De eeuw van mijn vader' van Geert Mak.
Aan de hand van dit familieverhaal worden de grote maatschappelijke veranderingen in de jaren zestig en zeventig direct en indirect duidelijk gemaakt aan de lezer. Als plaats- en tijdgenoot van de geïnterviewden heb ik boek met zeer veel belangstelling gelezen. Ik denk dat het boek echter ook aan anderen duidelijk kan maken hoe de maatschappelijke veranderingen van de jaren zestig en zeventig soms diepe sporen door gezinnen en families trokken.

Ik kan de schrijfster nog met een vraag helpen. Op pagina 251 wordt de vraag gesteld waar het krantenartikel over de militaire begrafenis van zoon Jos vandaan komt. Dat moet zijn uit 'De Nieuwe Dag' een nu lang vergeten Zaans en Waterlands kopblad van het dagblad 'de Tijd' dat bij veel katholieke Zaanse families werd gelezen. De verzuiling was toen nog vrijwel 100% en dat is nu voor velen niet meer voorstelbaar. Ik hoop dat er meer van dit soort tijdsdocumenten verschijnen.