MBTZ Logo

Erelid Jur Kingma krijgt "Zaanse Skone"

Met Stoom Nr. 27 - September 1997

Op donderdag 26 juni 1997 vond een bijzondere gebeurtenis plaats bij Rotaryclub Zaandam. MBTZ erelid Jur Kingma werd door bovengenoemde club onderscheiden met de Zaanse Skone, een prijs die men jaarlijks toekent aan iemand, die zich verdienstelijk maakt voor de Zaanse cultuur en erfgoed. Jur zet zich als medeoprichter van onze vereniging al meer dan l6 jaar in voor het behoud en hergebruik van het Zaans Industrieel Erfgoed en daarom zijn wij bijzonder blij dat hij deze erkenning heeft gekregen. De toespraak, die hij die dag heeft gehouden is integraal afgedrukt in dit blad. Hoewel Jur een drukke huisartsen praktijk heeft in Uden, vindt hij altijd weer tijd om onze vergaderingen te bezoeken en zijn deskundig oordeel te geven.

Uitreiking Zaanse Skone
Op de foto toont Kingma de zojuist uit de handen van Jaap Schipper ontvangen plaquette. Links op de achtergrond Rotary-voorzitter J. Middelhoven.
Uitspreken van de lezing
Jur Kingma tijdens het uitspreken van zijn lezing ter gelegenheid van de uitreiking van de "Zaanse Skone".