MBTZ Logo

Eurocol, dynamiek in lijmtechniek

Met Stoom Nr. 34 - December 1999

Sinds 1926 worden op het huidige terrein van Eurocol lijmen en egalisatiemiddelen geproduceerd. Destijds als speciale afdeling, onder de vlag van de N.V. Nederlandsche Linoleumfabriek, waar men streefde naar het aanbieden van een totaalpakket; d.w.z. dat men behalve de vloerbedekking, ook alle bijbehorende materialen wilde leveren. Het ging hierbij om hechtmiddelen, materialen om houten of steenachtige vloeren te egaliseren en aldus geschikt te maken voor het aanbrengen van linoleum e.d., lijm voor de vloerbedekking en tevens reinigings- en onderhoudsmiddelen om de vloer in goede conditie te houden.

Het gebruik van zeil

Door het aanbieden van een dergelijk compleet pakket onderscheidde Krommenie zich in positieve zin van haar concurrenten. Dit programma van 'bijproducten' groeide mee met de ontwikkelingen in vloerbedekking. Elk nieuw type vloerbedekking of dragermateriaal stelde zijn eigen specifieke eisen, waar men bij Krommenie gelijk op in kon spelen.
Eind 60–er jaren, begin 70–er jaren ontstonden er bij de lijmclub enkele ontwikkelingen, welke niet direct verband hielden met de Krommenie vloerbedekkingmaterialen. Met name de ontwikkeling van een elastische lijm voor keramische wandtegels was een vreemde eend in de bijt, die in de markt goed werd ontvangen, maar in het pakket van Krommenie slecht was in te passen. Omdat tevens gelijktijdig de winstgevendheid van de lijmfabriek onder tamelijk zware druk lag, ontstond in 1970/71 de discussie over hoe verder met deze afdeling.

  Voormalige lakfabriek  
  Voormalige lakfabriek en tailercementafdeling. Gebouwd in 1924 en gesloopt in 1973.
Foto Eurocol
 

Het was met name Ir. J.C. Kaars Sijpesteijn, voormalig directeur van de Nederlandsche Linoleumfabriek, die zich sterk had gemaakt voor een afsplitsing van de lijmfabriek. Hij was er van overtuigd, dat door een afsplitsing deze fabriek veel meer mogelijkheden zou krijgen om zich veel breder te gaan ontwikkelen en een veel sterkere positie zou kunnen opbouwen in de totale Nederlandse en wellicht ook buitenlandse vloerbedekkingsmarkt.

J.C. Kaars Sijpesteijn

Helaas heeft de heer Kaars Sijpesteijn zijn werk in deze niet geheel kunnen afronden. Hij overleed in maart 1972, een halfjaar voor de afsplitsing van Eurocol een feit werd. Bij de realisatie van zijn idee speelde Jan Westerman Holstijn een zeer belangrijke rol. Hij was het, die met name de hoofddirectie van de Forbo Holding in Zwitserland wist warm te maken voor de ideeŽn van J.C. Kaars Sijpesteijn.

Op eigen benen

Zo gebeurde het dat eind 1972 Eurocol B.V. werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als productie- en verkoopmaatschappij van lijmen, egalisatiemiddelen en aanverwante producten. Eurocol, net als Forbo-Krommenie, een volledige dochter van de Zwitserse holding, die ook rechtstreeks aan de Zwitsers rapporteert en verantwoording aflegt.

In eerste instantie bestond de totale 'bemanning' van Eurocol uit 5 personen, t.w. een directeur, hoofd verkoop, inkoper/PR-man, 1 typiste en 1 buitendienstmedewerker. Enige tijd later werden ook 2 productontwikkelaars en een vijftiental productiemedewerkers van Forbo-Krommenie overgenomen en ingelijfd.

De resultaten waren in de beginperiode mager te noemen. Over het startjaar 1972 werd zelfs een verlies geboekt van welgeteld f 2.735,92. Echter, na het overwinnen van de aanloopmoeilijkheden begon de nieuwe firma vorm te krijgen en werden de resultaten allengs beter. Met name de ontwikkeling van een compleet pakket lijmen en voegmaterialen voor keramische wand- en vloertegels bracht vaart in de groei. In die jaren ontstonden in Nederland aanzienlijke schades aan wandtegelwerk in vooral hoogbouwprojecten, waar door spanning in de wandconstructies de tegels met vaak enorme knallen loskwamen van de ondergrond. Oorzaak hiervan was het feit dat de starre lijm, op basis van cement en zand, de beweging in de ondergrond ten opzichte van de starre tegels niet kon opvangen. Door juist voor deze problematiek oplossingen te bieden in de vorm van blijvend elastische tegellijmen, kreeg de omzet van Eurocol een flinke duw in de goede richting. Daarnaast werd ook het programma vloerbedekkingslijmen en egalisatiemiddelen voortdurend uitgebouwd, waarmee Eurocol zich ontwikkelde tot de specialist bij uitstek, in Nederland.

  Oude lakstokerij  
  De oude lakstokerij
Foto Eurocol
 

In de loop der jaren heeft deze positieve ontwikkeling zich volledig doorgezet. De omzet groeide elk jaar en daarmee ook de behoefte aan mensen, gebouwen en productiemiddelen. Momenteel zijn bij Eurocol ca. 140 personen tewerkgesteld en de veranderingen op het bedrijfsterrein zijn voor eenieder duidelijk zichtbaar. Met name het nieuwe kantoor en ontwikkelingscentrum aan de Kerkstraat, begin dit jaar in gebruik genomen, leveren een grote bijdrage aan de verfraaiing van de entree van het industrieterrein 'Molletjesveer'.

  De nieuwe expeditie  
  De nieuwe expeditie aan het Molletjesveer
Foto Eurocol
 

Veiligere producten

Ook op het gebied van de producten zijn belangrijke veranderingen doorgevoerd. Waren er in het verleden nog diverse lijmsoorten op oplosmiddelbasis in gebruik, in de loop der jaren zijn die successievelijk vervangen door watergedragen lijmen. Voor de nieuwe wetgeving voor het gebruik van lijmen in woning- en projectinrichting in Nederland vanaf 1-1-2000, is Eurocol geheel gereed. Hierbij wordt namelijk het gebruik door de vakman van oplosmiddellijmen voor vloerbedekkingen niet meer toegestaan; men mag nog slechts lijmen op waterbasis toepassen. Het productenpakket van Eurocol omvat slechts veilige en toegelaten producten, waarmee de vakman alle mogelijke toepassingen probleemloos kan uitvoeren.

De kwaliteit van de Eurocol organisatie wordt nog eens bevestigd door de ISO-9001 certificering, die 3 jaar geleden werd behaald. Binnenkort wordt hier nog eens een milieuzorgsysteem volgens ISO-14001 aan toegevoegd, waarmee Eurocol ook ten opzichte van milieu aan de allerhoogste eisen voldoet.

Een bedrijf, waarvan de wortels in Zaanse grond zijn verankerd, ontwikkelde zich van een afdeling bijproducten van een vloerbedekkingsfabrikant tot marktleider en voortrekker op het gebied van vloerlijmen, tegellijmen en egalisatiemiddelen. Voorwaar, geen geringe prestatie, waarop allen, die hier op enigerlei wijze aan hebben bijgedragen, bijzonder trots mogen zijn.

  Eurocol produkt  
  Een van de Eurocol producten
Foto Eurocol
 
Door: Ruud Kuyper Valid HTML 4.01 Transitional