MBTZ Logo

Personalia van de auteurs

Met Stoom Nr. 11 - November 1992

J.L. Meyer (1919) is als arbeidsanalist en later als hoofd van de afdeling Planning 25 jaar werkzaam geweest bij een machinefabriek. Daarna was hij 13 jaar projectplanner in dienst van een ingenieursbureau. Hij koesterde reeds in de dertigerjaren grote belangstelling voor de geschiedenis van schepen, werven en machinefabrieken, maar besteedde als Anglofiel hoofdzakelijk aandacht aan Engelse bedrijven. Na zijn pensionnering in 1984 is hij begonnen aan bronnenonderzoek naar de geschiedenis van Nederlandse werven en machinefabrieken.

K. Kemp (1928) is oud-werknemer van Van Gelder Zonen. Samen met zijn broer bereidde hij het boekje voor: Beklemmende jaren, kroniek van Wormer in de oorlogstijd. Thans werkt hij aan een boek over de Hollansche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam gedurende de oorlogsjaren.

A. van Diepen (1961) heeft geschiedenis gestudeerd. Eind 1989 als museumco÷rdinator van de Zaanstreek in dienst getreden van Stichting Steun Musea.

De foto's in dit thema nummer komen uit het MBTZ archief (Tenzij anders vermeld)