Paardenveerponten

Paardenveerpont

Reconstructie dwarsdoorsnede van een Amerikaanse paardenraderboot In 1984 werd in Burlington Bay in Lake Champlain USA het wrak van een scheepje gevonden. Onderwaterarcheologie bracht aan het licht dat het om een veerboot ging die was aangedreven door paardenkracht. Het schip is ongeveer in de periode tussen 1820 en 1850 in de vaart geweest.