MBTZ Logo

Stoomoliefabrieken in de Zaanstreek

met Stoom – Nummer 39 - Juni 2001

Vanaf 1852 werden elf oliemolens vervangen door stoomoliefabrieken. De onderstaande gegevens zijn afkomstig uit het archief van het Olieslagerscontract, dat in het Gemeentearchief van Zaanstad bewaard wordt. Hierin bevindt zich een groot aantal dossiers met daarin de correspondentie van de olieslagers. In vrijwel alle gevallen meldden zij wanneer hun molens werden stilgezet en gaven zij de datum aan, waarop hun bedrijf met een stoomoliefabriek werd voortgezet.
Op die dag ging uiteraard een nieuwe - veel hogere - verzekering in. De gegevens wijken regelmatig af van de door Pieter Boorsma aangegeven jaren van verbouwing in zijn standaardwerk Duizend Zaanse Molens.
De Liefde of Vetpot aan de Wormerringdijk, die als eerste moest wijken voor een stoomfabriek, blijkt niet in 1851 maar in 1852 vervangen. De Reus, die aan weg en Zaan tegenover de Machinistenstraat in Koog aan de Zaan stond, werd in 1880 van een stoommachine voorzien. In de zomer en het najaar van 1884 vond een grote verbouwing plaats, waarbij de stoomoliemolen werd vervangen door een echte fabriek. De verzekering van de stoomfabriek ging in op 5 oktober van dat jaar, nadat de verzekering van de stoomoliemolen enkele maanden eerder was stopgezet.
De Wachter, die aan de Schans in Oostzaandam aan de Zaan en de Poel stond, werd op 16 maart 1891 stopgezet en begon op 5 september van dat jaar als stoomoliefabriek te werken. Boorsma laat de molen een jaar eerder verbouwen. De Visser tegenover de Marktstraat van Wormerveer aan de Wormerringdijk werd in 1875 al verbouwd. Drie jaar eerder dus dan tot nu toe bekend.
(GAZ.PA 8-71 Correspondentie Olieslagerscontract en 250 Zaanse Molens - R. Couwenhoven (2001).

Molen Locatie Eigenaar Verbouwing Naam fabriek
Liefde of Vetpot Wormer
Wormerringdijk
A. Prins 1852 Liefde
Witte Bijl Wormerveer
Noorddijk
J. Laan 1857 Tijd
Engel Wormerveer
Dijkje
T. Crok 30-05-1872 Toekomst
Vrede West Knollendam
Tochtsloot
P. Kaars Sijpestein 30-05-1872 Vrede
Visser Wormer
Wormerringdijk
J. Prins 5-10-1875 Visser
Vlijt Wormerveer
Dijkje
C. Bon 17-07-1879 Vlijt
Reus Koog
Zuideinde
C. Smit 1880 Reus
Christoffel Koog
Kooger Hem
K. Honig 1887 Kroon
Witte Zwaan Westzaandam
Westzijde
A. Honig 1-11-1888 Hart
Rode Wachter Oostzaandam
Kalverringdijk
T. Crok 5-09-1891 Wachter
Mol Wormer
Wormerringdijk
C. Wildschut 19-05-1903 Mol
  Noordervaldeursloot  
  Molenpanorama aan de Noordervaldeursloot in Oostzaandam. V.l.n.r. de Kaver, Huis te Muiden of Zeef, Quack, Oude Kaar en Sluiswachter. In 1812 kreeg het molenvolk van De Zeef en De Oude Kaar van de eigenaren Adriaan en Cornelis Duyn weekloon in plaats van slagloon. Dat was nog nimmer voorgekomen in de Zaanstreek
Getekend door G Mol te Wormerveer.
Gemeente Archief Zaanstad