Vrijgeven van de Magirus-Spuit

19 Juli 1944 ontvingen wy van de Wehrmacht een schryven waarin ons werd gemeld dat onze spuit was vrijgegeven. Dit schryven moesten wy naar Harlingen opzenden, waar de spuit stond opgesteld.
2 Augustus 1944 kwam de spuit per s.s. Stanfries hieraan. De volgende dag werd direct geprobeerd of hy wilde draaien, hetgeen echter bleef by enkele zeer armzalige plofjes. De accu was nog prima, zelfs waren nieuwe leidingen gelegd. slangen en straalpypen waren ook aanwezig in dezelfde hoeveelheden als by het wegzenden.
By vluchtig onderzoek bleek dat enkele kleppen vastzitten, hetgeen dus verholpen zal moeten worden. Zwart zal een monteur moeten zenden die het hele geval uit elkaar zal moeten nemen om alles eens na te lopen. Alles is erg geroest en uitgebeten door het zeewater. Wat we dus niet hadden gedacht is gebeurd; ‘het verloren schaap is wedergekeerd’.
Dolsma is weer gewoon in dienst gekomen in de Havermoutfabriek.