Journaal van de bedrijfsbrandweer

van de N.V. Koninklijke Pellerij ‘Mercurius’
voorheen Gebroeders Laan N.V. te Wormerveer

Dit ‘journaal’ beschrijft de geschiedenis van de bedrijfsbrandweer van de bovengenoemde vennootschap.

Voor, tijdens en in de jaren na de oorlog 1940-1945 hadden de grotere bedrijven in de Zaanstreek dikwijls hun eigen bedrijfsbrandweer. Deze bedrijven kregen daarvoor een korting op de brandverzekeringspremie. Tijdens de oorlogsjaren waren de meeste van deze brandweren vrij uitgebreid en beschikten over goed materiaal. Het was meestentijds een groep mensen welke grotendeels bestond uit de technici van het bedrijf. Zo ook bij Gebroeders Laan, waarbij echter de rol van de niet-technici zeker niet ongenoemd mag blijven.
Deze brandweerlieden vormden, althans bij Gebroeders Laan, tevens een kern van mensen welke zich ook bezig hield met andere, toendertijd, ‘illegale’ activiteiten in het bedrijf en eventueel ook daarbuiten. In het bedrijf het verbergen van materiaal, noodzakelijk voor het in standhouden van de productieactiviteiten (het pellen van gerst en haver voor de voedselproductie voor de Nederlandse bevolking) het in het bedrijf verbergen van onderduikers en plaatsgenoten ten tijde van razzia's enz. Het verbonden zijn met de brandweer verschafte een speciaal lidmaatschapsbewijs dat in sommige gevallen ontheffing verleende van verplichte tewerkstelling door de Duitsers, bij razzia's etc.
Ik heb altijd met veel ambitie en plezier leiding gegeven aan dit brandweer gebeuren. Dit is dan ook de reden dat ik voldoende ‘materiaal’ had om dit ‘journaal’ samen te stellen. Het geeft bovendien de namen van de mensen die zich met de brandweertaak belastten, hun activiteiten en het laat zien dat het in die sombere jaren zo af en toe ook nog wel ‘gezellig’ kon zijn. Het deed mij deugd dat ik ook nog enkele oude bescheiden van mijn vader, A.J.E. Ferf, vond, welke van 1916 tot 1941 directeur van de vennootschap was. Bij dit ‘journaal’ hoort een schrift waarin een aantal verslagen van de brandweeroefeningen zijn opgeschreven.

Moge dit ‘Journaal’ toekomstige geschiedschrijvers een beeld geven van hetgeen op het gebied van een bedrijfsbrandweer in Wormerveer en Wormer in vroegere jaren geschiedde.

P.B.J. Ferf