Legitimatie bewijzen

Het oorspronkelijke legitimatie bewijs is uiteindelijk aangevuld met een ‘Aanstellings en Legitimatiebewijs’ waarbij duidelijk werd aangegeven dat de betreffende persoon verbonden was aan de brandweer.

Legitimatie bewijzen
Het oorspronkelijke legitimatiebewijs van P.B.J. Ferf
Legitimatie bewijzen Teneinde fietsverordeningen te voorkomen en vrijwaring te geven bij het oppakken in razzia's gaven we al de brandweerlieden een z.g. legitimatiebewijs. Dit bewijs was voorzien van het politiestempel. We konden er ook mee over straat. Het heeft v.d. Water een keer uit een razzia gehouden in Amsterdam (zie bijgevoegde brief). Later gaven deze dingen natuurlijk niets meer.
Legitimatie bewijzen