BRAND in de lostoren

25 October 1940

Kwart voor één ongeveer, ik stond me juist te verkleden, werd er aan de voordeur hevig gebeld. Op hetzelfde moment kwam men mijn kamer binnenrennen met het bericht, dat er brand in de lostoren was. Ik stak mijn hoofd uit het raam en inderdaad kwamen er dikke rookwolken uit de twee bovenste verdiepingen. Zo vlug ik kon, stak ik me in mijn marinekleren met helm en spoedde mij naar de fabriek.
Het bleek dat de brandweer reeds was gewaarschuwd.
Het was juist schaften en de lossers waren niet in de toren aanwezig. De brand was ook niet door hen ontdekt maar door den brugwachter en D. Zwart. Laatstgenoemde heeft op het kantoor van de Rijstunie de brandweer opgebeld. Weldra gaven wij water uit een slang, die was aangekoppeld op de tegenwoordige punt no. 5. De motorspuit was ook spoedig ter plaatse en o wonder, na enig aanslaan deed hij het.
Flink werd de brand nu aangepakt. Met portier Muis, die zeer goed werk deed, hesen we een slang naar de 3de verdieping om vandaar de zaak te bestrijden en tevens de filtertrommels van de losserij nat te houden. Intussen arriveerden ook de Wormer en Wormerveerse brandweer met grootmateriaal.

Lostoren Vanaf het deel oude Silo kon men de brand het best aanpakken en men beklom de brandladder tussen de Oude en Nieuwe Silo. Plotseling kreeg ik echter de stroom door mij heen en hoorde ik enige brandweerlieden op de ladder hevig schreeuwen. Het bleek dat er kortsluiting werd gemaakt in de leidingen van de noodverlichting, die nog niet was uitgeschakeld. Gelukkig was alles gauw verholpen en gebeurde er niets. Het had echter ernstige gevolgen kunnen hebben.
Wij moesten in de toren echter een verdieping lager, want het begon aardig te kraken en we wisten niet wat er los zou komen. Na drie kwartier flink spuiten begon het vuur hard te verminderen en na een uurtje kon men zeggen dat alle gevaar geweken was. Toch heeft de Oude Silo verder geen gevaar te doorstaan gehad, want de branddeur boven hield het prima.

Beneden was de cellengang met zakken afgestopt, zodat hier geen water inliep, hetgeen een reuze voordeel was. Op zeker moment moesten wij naar boven, maar niemand herinnerde zich dat een trap in de lostoren was die vanaf de tweede verdieping naar boven ging. De brandladder tussen Oude en Nieuwe Silo heeft goede diensten bewezen, maar evenals bij de brand in Donau kwam weer de plaats als zeer ongewenst naar voren. Men moet altijd door de gebouwen heen om de brandladder te bereiken. Dit zal spoedig veranderd dienen te worden.
Motorspuit en kranen hebben zeer goed gewerkt en waren spoedig na het alarm in actie. Het vuur zal in de monitor zijn ontstaan. De filterkasten brandden ook zeer fel.

  Lostoren Lostoren