Brand in Avona-kamer in pakhuis Donau

1 December 1947 - half 12

Door middel van een electrisch lampje was er vanmorgen een begin van brand in de Avona­kamer in Donau. Het lampje hing namelijk tegen de wand van de kamer, juist bij de naad van een luik. Door het stuiven was meel op het ballonnetje gekomen en door de warmte was dit meel gaan smeulen met het gevolg, dat één der hoeken van het luik al spoedig was doorgebrand. Door een minimax leeg te spuiten was hier het vuur gauw verdwenen. Doch ook uit de Avonakamer zelf kwam een stinkende rook. Bij onderzoek bleek, dat ook hier op verschillende plaatsen meel lag te smeulen en door de er onder gelegen vijzel had het zich ook naar de schepperij verplaatst. Zelfs werd op een der afgetrokken zakken meel een zwarte vlek zichtbaar en ook hieruit werd smeulend meel gehaald. Na meelmenger vijzel en schepperij afgezet te hebben werd het vuur verwijderd en alles goed schoongemaakt. Toen na enige tijd geen rook ontwikkeling meer viel te bespeuren is de kamer weer in bedrijf gesteld. Zo men ziet, kleine oorzaken kunnen grote gevolgen hebben. Gelukkig gebeurde een en ander onder werktijd, doch Zaterdag's of Zondag's had dit ernstig gevolgen kunnen hebben.

G. Krijt, Wormer.
2 December 1947.