Vergadering brandraad op 26 Januari 1948

Aanwezigen: G. Krijt, A. Praag en P.B.J. Ferf

Onmiddellijk wordt begonnen met het opmaken van een begrotinkje voor het feest, dat wij binnenkort met de brandweer zullen houden. Besloten wordt hier de oud-leden ook voor uit te nodigen, alsmede enige gasten, zodat wij totaal ongeveer 40 mensen zullen tellen.
De voorlopige begroting ziet er als volgt uit:

40 man 5 biertjes Fl.  80,00
40 man 2 borrels Fl.  40,00
40 man wat broodjes en worst Fl.  60,00
Film Fl.  70,00
Zaalhuur Fl.  20,00
40 sigaren Fl.  10,80
 
  Fl. 280.80
Diversen Fl.  19.20
 
Maakt Fl. 300,00

   

  1. Nader contact zal worden gezocht met café 'Landzicht' te Wormer, daar de Soos volop bezet is.
  2. De firma Fernhout, Magelhaenstraat 8 te Amsterdam, die de film zal vertonen.
  3. De Heer van Heijnsbergen te Zaandam

Voorgesteld wordt, de avond in principe te houden op Zaterdag 14 Februari te half 8.
Van half 8 tot half 9 zal er vergadering zijn, terwijl daarna het feest voor de vereniging zal aanvangen. De notulen voor de vergadering zullen nog worden opgesteld en tegelijk met de uitnodiging worden verzonden.
Binnengekomen is een verzoek van de Heer Fels om bij de motorspuit te mogen blijven, hetgeen goed uitkomt, daar Klaas Ris heeft medegedeeld niet doorlopend beschikbaar te kunnen zijn, daar hij ook zijn functie bij de G.V.B. te Wormer moet vervullen. Aalbers zal op zijn verzoek de functie van Ordonnans en E. Boot de functie van bedienaar spruitstukken vervullen.
De Heer Ferf maakt de opmerking, dat de brandweerbordjes, die nog aan de huizen van de diverse brandweerlieden zijn bevestigd en die thans geen deel meer uitmaken van de brandweer, verwijderd moeten worden.
Voor de sprinklerleiding zullen 3 lasbochten 6" worden besteld.

Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter de vergadering.