Bloemendaal & Laan

Stoomrijstpellerij ‘Hollandia’


Stoomolieslagerij ‘De Toekomst’

Bloemendaal & Laan Bloemendaal & Laan
1872
Bloemendaal & Laan
1885

BLOEMENDAAL & LAAN

J.A. LAAN
G.W. BLOEMENDAAL
J.A. LAAN Jr.
A.R. LAAN

WORMERVEER - HOLLAND

Telegram Adres: ‘Bloemendaal’
Telephoon Nos. 509 en 648
Opgericht 1872

___________

STOOMRIJSTPELLERIJ ‘HOLLANDIA’

Dagelijkse Productie
300.000 K.G.

Export door de geheele wereld

Bloemendaal & Laan
1889
Bloemendaal & Laan
1898/1899
Door den Heer J.A. LAAN en wijlen de Heeren F. BLOEMENDAAL en R. A. LAAN, werd op 1 Maart 1872 de Firma BLOEMENDAAL & LAAN opgericht, ten doel hebbende de exploitatie van Rijst- en Oliemolens en den handel in de door deze geproduceerde artikelen.

In het begin werden als beweegkracht de bekende Zaansche windmolens gebruikt, doch reeds spoedig deed zich de behoefte gevoelen, ter uitbreiding van het bedrijf, om stoom als kracht aan te wenden.

Bloemendaal & Laan
1902
Bloemendaal & Laan
1908
De eerste stap in deze richting werd gedaan door het bouwen van de STOOM-RIJSTPELLERIJ ‘HOLLANDIA’, één der eerste in Nederland.

In den loop der jaren breidde deze inrichting zich voortdurend uit en werd ook electriciteit aangewend om aan de steeds grooter wordende behoefte aan beweegkracht te voldoen.
De dagelijksche productie steeg van 300 balen in het begin tot 3000 balen of 300.000 K.G. rijst, welke naar allen deelen der wereld verzonden werden.

Bloemendaal & Laan
1910 - Schilderij door Ernst Hesmert
Bloemendaal & Laan
1912

BLOEMENDAAL & LAAN

J.A. LAAN
G.W. BLOEMENDAAL
J.A. LAAN Jr.
A.R. LAAN

WORMERVEER - HOLLAND

Telegram Adres: ‘Bloemendaal’
Telephoon Nos. 509 en 648

STOOMOLIESLAGERIJ ‘DE TOEKOMST’

Opgericht 1881

Bloemendaal & Laan
1881
Bloemendaal & Laan
1889
In 1881 werd de STOOMOLIEFABRIEK ‘DE TOEKOMST’ aangekocht ter vervanging van de oude windmolens; ook deze inrichting moest voortdurend uitgebreid worden.
De maandelijkse productie bedraagt thans circa 4000 vaten lijn-, raap- en soya-olie, terwijl er 800.000 à 900.000 lijn-, raap- en soyakoeken per maand gefabriceerd worden.
De aangehaalde cijfers spreken voor zichzelf en is het bijna overbodig te zeggen, dat beide ondernemingen der Firma tot de grootste op dit gebied behooren.
Bloemendaal & Laan
1910
Bloemendaal & Laan
SILO ‘ROSARIO’