Het ontstaan en de uitbreidingen van de firma Bloemendaal & Laan
met een focus op de bedrijfstak ‘rijstpellerij’
Jaar Bedrijf en Leiding Gebeurtenis
1831 Wessanen & Laan
Jan en Adriaan Laan
Albert Vis pelde voor het eerst rijst voor Wessanen & Laan
1841 Wessanen & Laan
Jan en Adriaan Laan
Wessanen & Laan kopen eerste eigen pelmolen: ‘De Prinses’. Men pelde afwisselend gerst en rijst.
1868 Wessanen & Laan
Vijf zoons van Jan Laan
Adriaan Laan overleed in 1851 en Jan aan in 1868. Vijf zoons van Jan kwamen in de leiding.
1872 Wessanen & Laan
Vijf zoons van Jan Laan
Stoomrijstpellerij ‘De Unie’ in bedrijf genomen. De leiding van de fabriek had Albert Vis Albertszoon (die getrouwd was met een dochter van Jan Laan).
1872 Bloemendaal & Laan
Remmert Adriaan Laan
Jan Adriaan Laan
Frederik Bloemendaal
Oprichting Bloemendaal & Laan door twee zoons van Adriaan Laan en hun stiefbroer Frederik Bloemendaal. De firma begon met het huren van de pelmolen ‘De Jonge Prinses’ (de vervangende molen van de in 1869 verbrande ‘De Prinses’).
1877 Bloemendaal & Laan
R.A. Laan
J.A. Laan
F. Bloemendaal
Eerste steen voor de stoomrijstpellerij ‘Hollandia’ en het houten rijstpakhuis ‘Java’. Direct naast de pellerij ‘De Unie’ van Wessanen & Laan
1879 Bloemendaal & Laan
R.A. Laan
J.A. Laan
F. Bloemendaal
Uitbreiding van pellerij ‘Hollandia’ met houten rijstpakhuis ‘Bassein
1883 Bloemendaal & Laan
R.A. Laan
J.A. Laan
F. Bloemendaal
Uitbreiding van pellerij ‘Hollandia’ met houten rijstpakhuis ‘Rangoon
1887 Bloemendaal & Laan
R.A. Laan
J.A. Laan
Frederik Bloemendaal trekt zich terug
1888 Bloemendaal & Laan
R.A. Laan
J.A. Laan
Bouw van het stenen pakhuis ‘Saigon’ voor de reeds bestaande pakhuizen ‘Bassain’ en ‘Rangoon’.
1880
-
1891
Bloemendaal & Laan
R.A. Laan
J.A. Laan
Uitbreiding van de pellerij, gasverlichting vervangen door elektrisch licht, pakhuis ‘Bassein’ werd ingekort en achter het pakhuis ‘Java’ komt een nieuw ketelhuis.
1891 Gebr. Laan
Twee kleinzoons van Jan Laan
Twee kleinzoons van Jan Laan richtten de stoomgortpellerij ‘Mercurius’ op. Direct naast de pellerij ‘Hollandia
1894 Bloemendaal & Laan
R.A. Laan
J.A. Laan
Bouw van het stenen pakhuis ‘Batavia’.
1896 Bloemendaal & Laan
R.A. Laan
J.A. Laan
Brand in de pakhuizen ‘Bassein’, ‘Saigon’ en ‘Rangoon’.
Direct werd begonnen met de herbouw van een nieuw stenen pakhuis ‘Bassein
1896 Bloemendaal & Laan
R.A. Laan
J.A. Laan
Bouw van een nieuw pakhuis ‘Saigon
1898 Bloemendaal & Laan
R.A. Laan
J.A. Laan
Bouw van de watertoren en een sprinkler installatie voor de pellerij.
1902
-
1904
Bloemendaal & Laan
R.A. Laan
J.A. Laan
Vergroting van het hoofdgebouw, er komt een nieuwe machinemaker. Het houten pakhuis ‘Java’ wordt ingekort en het pakhuis ‘Bassein’ krijgt er een extra verdieping bij.
1906 Bloemendaal & Laan
R.A. Laan
J.A. Laan
Houten pakhuis ‘Java’ vervangen door een stenen gebouw.
1911 Bloemendaal & Laan
J.A. Laan
De laatste grote uitbreiding van het ‘Hollandia’ complex; ‘Hollandia II’ werd tegen het hoofdgebouw vastgebouwd. Remmert Laan overleed in 1911
1913 Bloemendaal & Laan
Jan Adriaan Laan Sr.
Adriaan Remmert Laan
Jan Adriaan Laan Jr.
Gerard Willem Bloemendaal
Twee zoons van Jan Adriaan, Adriaan Remmert en Jan Adriaan Jr. en hun neef Gerard Willem Bloemendaal komen in de leiding van de firma.
Jan Adriaan Laan Sr. overleed in 1918
1924 N.V. Handelsmaatschappij ‘Saenden’
A.R. Laan
J.A. Laan Jr.
Verandering van de firmanaam van het oorspronkelijke bedrijf ‘Bloemendaal & Laan’. G.W. Bloemdaal is in 1922 teruggetreden.
1925 N.V. Handelsmaatschappij ‘Saenden’
v/h Bloemendaal & Laan
A.R. Laan
J.A. Laan Jr.
H.W. Avis
Verandering van de firmanaam van het oorspronkelijke bedrijf ‘Bloemendaal & Laan’. Herman Willem Avis is in 1925 toegetreden tot de leiding.
1928 N.V. Handelsmaatschappij ‘Saenden’
v/h Bloemendaal & Laan
J.A. Laan Jr.
H.W. Avis
D. Bleeker
Adriaan Remmert Laan verlaat de leiding en wordt opgevolgd door Dirk Bleeker. In 1933 verlaat Herman Willem Avis de leiding.
1938 Bloemendaal & Laan N.V.
J.A. Laan Jr.
D. Bleeker
Verandering van de firmanaam van het oorspronkelijke bedrijf ‘Bloemendaal & Laan’
1941 Bloemendaal & Laan N.V.
D. Bleeker
J. Eykez
De familie Laan komt niet meer voor in de leiding van het bedrijf.
1951 Wessanen & Laan Einde van de rijst verwerking bij ‘De Unie
1957 N.V. Rijstpellerij ‘Hollandia’
v/h Bloemendaal & Laan
Verandering van de firmanaam van het oorspronkelijke bedrijf ‘Bloemendaal & Laan’
1965 N.V. Rijstpellerij ‘Hollandia’
v/h Bloemendaal & Laan
Einde van de rijstverwerking bij ‘Hollandia’ en in 1966 einde van de verkoopactiviteiten.
1972 N.V. Rijstpellerij ‘Hollandia’
v/h Bloemendaal & Laan
De panden van het voormalige pellerijcomplex ‘Hollandia’ worden op een veiling verkocht.