De Zaanstreek

Voorheen en thans

Door S. Lootsma, uitgegeven in 1931
Bewerkt voor deze website door Cees Kingma

Deel 2 Naar deel 2

Klik op een miniatuur als u de foto wilt vergroten, klik op de knop "Vorige" in uw webbrowser als u wilt terugkeren naar deze pagina.


Gezicht op de Dam te Zaandam uit de Voorzaan
De Zaanstreek - voorheen en thans
E. Breukelaar - 1730
De Zaanstreek - voorheen en thans
S. Lootsma - 1931
De Zaanstreek - voorheen en thans
Voorjaar 2003
De Zaanstreek - voorheen en thans Op de tekening van Breukelaar is links nog de steiger van de Martelaar, een veerschuit op Amsterdam, te zien. Op alle drie afbeeldingen staat verder de "Grote Sluis" met de douane huisjes en de gedenkstenen (Wapenstenen uit 1722 met het wapen van het hoogheemraadschap en het wapen van de dijkgraaf). Op de achtergrond staat de Oostzijder kerk. De Grote Sluis dateert van 1722 en ligt op de plaats waar de eerste sluis in de dam in de Zaan werd gebouwd. In 1904 werd, naast deze sluis, de Wilhelminasluis aangelegd.

 

Gezicht op de Achterzaan vanuit de Oostzijde
De Zaanstreek - voorheen en thans
de Beijer - 1751
De Zaanstreek - voorheen en thans
S. Lootsma - 1931
De Zaanstreek - voorheen en thans
Voorjaar 2003
De Zaanstreek - voorheen en thans Gezicht op de Achterzaan vanuit de Oostzijde in de richting van de Westzijde met o.a. de Doopsgezinde Kerk en de Ned. Herv. Kerk (Bullekerk). De silo van de firma S. de Wit is inmiddels alweer verdwenen maar de fabrieken van de firma Verkade staan er nog.

 

Gezicht vanuit de Achterzaan op de Dam met de Grote Sluis
De Zaanstreek - voorheen en thans
de Beijer - 1751
De Zaanstreek - voorheen en thans
S. Lootsma - 1931
De Zaanstreek - voorheen en thans
Voorjaar 2003
Gezicht vanuit de Achterzaan op de Dam met eerst alleen de 'Grote Sluis', later ook met de Wilhelminasluis. Het zicht op het sluizencomplex is in 2003 beperkt door de Beatrix brug. De vele herbergen op het damcomplex zijn vervangen door een groot warenhuis.

 

De Achterzaan vanaf de Grote Sluis
De Zaanstreek - voorheen en thans
Bulthuis 1794
De Zaanstreek - voorheen en thans
S. Lootsma - 1931
De Zaanstreek - voorheen en thans
Voorjaar 2003
Op de tekening van Bulthuis uit 1794 zien we de Achterzaan zoals Napoleon die moet hebben gezien in 1811 en die hem de uitroep "sans pareil" ontlokte. In 1931 zijn de vele houten pakhuizen al vervangen door o.a. het grote fabriekcomplex van de N.V. Pieter Schoen Zn. In 2003 zijn ook deze fabriekcomplexen alweer vervangen door hoge appartementen. De fabriek van Verkade staat er nog maar de hoge gashouder is ook alweer weg.

 

Deel 2 Naar deel 2