IN HERINNERING AAN HAN MOL

Door: Albert J. Boes

In vrijwel elke collectie van shiplovers zijn scheepsfoto's van Han Mol te vinden. Zo'n halve eeuw lang was Han Mol bijna dagelijks te vinden op de noordoever van het Noordzeekanaal bij Assendelft om vrijwel elk passeren schip te fotograferen. Helaas: hij wás er te vinden. Op 3 maart 2004 overleed Han plotseling op 71-jarige leeftijd.

Al in DBW van oktober 1969 (pag. 313) besteedden wij aandacht aan de scheepsfotografie van Han Mol, waarmee hij toen al een zekere vermaardheid had verworven. Zoals bij rederij Goedkoop. Daar gold het informele voorschrift: ‘Wanneer je met een stoomsleper en een schip achter je aan richting IJmuiden gaat, moet de meester het maar uit zien te zingen met z'n kolen tot voorbij Assendelft, want wanneer je bij Assendelft een schep kolen op het vuur gooit, heeft de fotograaf er zo'n last van....!’ Niet alleen bij Goedkoop wisten ze van de activiteiten van Han: wanneer een nieuwkomer de Velsertunnel in de richting Amsterdam was gepasseerd, gaf de loods nog wel eens een fluitsignaal. Daarbij bleef de reden daarvan voor de meesten onbekend. Dit was echter een seintje voor Han om langzamerhand richting kanaal te lopen om een foto van het schip (met een wuivende loods op de brugvleugel) te maken. Dit gedrag raakte later in onbruik, nadat Han een scanner had aangeschaft. Daarmee hield hij zich de gehele dag op de hoogte van het scheepsverkeer op het Noordzeekanaal.

Omdat Han Mol landbouwer was, waarbij zijn land grensde aan het Noordzeekanaal, kon hij zijn reguliere activiteiten goed combineren met het fotograferen van schepen, waamee hij omstreeks 1954 begon. Hij had dan ook altijd zijn camera op de tractor liggen. Overigens zijn verschillende van die camera's onder de tractorbanden gesneuveld. Van de foto's die hij maakte, hield Han een nauwkeurige administratie bij. Daardoor kon hij heel snel de negatieven opzoeken, wanneer hij weer eens een flinke lijst ontving van een shiplover met de vraag of hij ‘misschien’ een foto had van bepaalde schepen. Die kans was zeker niet denkbeeldig. Dit archief groeide uit tot zo'n 90.000 exemplaren.

Vele jaren was Han te vinden op de maritieme ruilbeurs in het Zee- en Havenmuseum in IJmuiden. Ze zullen hem daar node missen! Te hopen is dat zijn maritieme fotocollectie een goede plaats zal vinden als herinnering aan de unieke mens die Han was.