De serie 'primitieve' tekeningen van Maarten Bus

De Oostknollendamse veehouder Maarten Bus heeft z'n hele leven tekeningen gemaakt van zowel zeegaande- als binnenvaartschepen. Schepen die hij op fietsafstand van z'n boerderij in Oostknollendam kon vinden. Wat de schetsboeken van Maarten zo bijzonder maakt zijn de begeleidende teksten die hij bij z'n tekeningen schreef. Vaak is dat tekst die is overgeschreven uit de krant van dat moment of uit de vakliteratuur zoals het maritieme maandblad 'De Blauwe Wimpel". Vaak zijn het echter ook eigen waarnemingen van Maarten of eigen interpretaties van het nieuws zoals die door hem zijn verwoord.

Geen hoogstaande tekenkunst, maar als documentatie van die tijd is het een geweldig stuk cultuur erfgoed en een lust voor een ieder die belangstelling heeft voor de maritieme geschiedenis (met een zeer duidelijke link naar de Zaanstreek).

Het grootste gedeelte van de verzameling van Maarten Bus is ondergebracht bij het gemeente archief van Zaanstad.

Hieronder vindt u een zestal voorbeelden van het werk van Maarten Bus uit:

Boek No 22
Ter herinnering aan een voorbijgegane tijd
in de Zaanstreek en omgeving
Door Maarten Bus - September 1981

Historisch Schepenboek
Voor en van de zeevaart, binnenvaart, grote en kleine handelsvaart, sleepvaart, zeil, stoom en motor vaartuigen, grote en kleine kustvaart, en riviervaart.
Uit de koopvaardijvloten van Nederland en van andere maritieme landen.

In de zeehaven van Zaandam en met de zeescheepvaart op de rivier de Zaan in de periode van 1850 - 1940 en nog eerder !

M. Bus - Wormerveer

Klik op een miniatuur als u de tekening wilt vergroten en de door Maarten Bus bijgeschreven tekst wilt lezen, klik op de knop "Vorige" in uw webbrowser als u wilt terugkeren naar deze pagina.

Tekening Maarten Bus Nederlands moter kustvaartuig 'Ponza'
Tekening Maarten Bus Nederlands motor kustvaartuig 'Wilpo'
Tekening Maarten Bus Zweeds stoom kustvaartuig 'Ossian'
Tekening Maarten Bus Zweeds stoom kustvaartuig 'Sil'
Tekening Maarten Bus Nederlands binnenvaart motor vrachtboot 'Koophandel IV'
Tekening Maarten Bus Duitse motor kustvaarder 'Anne Martha'