MBTZ Logo

Personalia van de auteurs

J.P. Bloem (1952)
Ingenieur, specialisatie restauraties. Afstudeerproject de pakhuizen aan de Zaanbocht Wormerzijde. Thans werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam, dienst Bouw en Huisvesting. Bestuurslid Stichting Zaans Schoon.
A. van Diepen (1961)
Studeerde geschiedenis. Sinds 1989 als museumco├Ârdinator voor de Zaanstreek in dienst bij Stichting Steun Musea. Redactielid ‘ANNO’.
S. de Jong (1927)
Bouwkundige en publicist. Werkte bij architectenbureau Eilman en later Schipper; daarna bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Bestuurslid Zaans Schoon en Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis. Publicaties: ‘Houten huizen’ met H. Jansen, ‘Gebouwd in de Zaanstreek’ met J. Schipper en ‘Zaans bouwkundig alfabet’.
G.J. Onrust (1962)
Leraar geschiedenis, maatschappijleer, economie en Engels op ‘Het Noorderven’ te Wormerveer. Afgestudeerd in nieuwe geschiedenis aan de R.U.U. in 1992. Redacteur ‘Encyclopedie voor de Zaanstreek’, ‘Ach Lieve Tijd’ en ‘Met Stoom’.
J. Schipper (1915)
Architect BNA; winnaar Prix de Rome 1946, ondermeer uitmondend in de Zaanse Schans. 1948-1982 particulier architect bij bureau Schipper, Verbeek, Zijlstra. Architect van ┬▒ 1000 woningen en div. bejaardencentra in de Zaanstreek (Groenland, Parkzicht, d’Acht Staten en voorm. Mennistenerf). Veel restauratiewerk w.o. de synagoge, thans Joods Historisch Museum te Amsterdam. Bestuurslid vereniging MBTZ. Schreef samen met S. de Jong ‘Gebouwd in de Zaanstreek’.