Scheepssloperij Slooten

Handelsonderneming en Bergingsbedrijf A.C. Slooten

In mijn jeugd raakte ik geïmponeerd door de activiteiten van scheepssloperij Slooten aan de Veerdijk in Wormer. Schepen en scheepjes lagen links en rechts opgestapeld langs de smalle rijweg. Soms lag er een grote drijvende bok van Rederij Goedkoop uit Amsterdam om de drijvende objecten uit de Zaan te hijsen en drie en vier lagen dik op de kant te zetten. Spectaculair werd het als Slooten weer een groot zeeschip voor de wal had om te worden verwerkt tot brokken schroot.
Een halve eeuw later probeer ik, aan de hand van diverse collecties, weer een beeld te krijgen van deze bijzondere onderneming in Wormer. Bijzonder door die uitzonderlijke objecten, maar ook door alle verhalen die in Wormer de ronde deden. Uit de gemeentelijke archieven komt in ieder geval het beeld naar voren van de vrije ondernemer die grote moeite had zich te schikken in de gemeentelijke wetten en regelgeving.

Aan de hand van de onderstaande collecties en archieven hoop ik de komende jaren het beeld van de ondernemer Adriaan Cornelis Slooten compleet te krijgen:

  • De collectie van oud-werknemer Henk Kleijn. Henk en vooral zijn vader Dirk, die ook bij Slooten werkte, hebben een grote collectie beeldmateriaal verzameld over de scheepssloperij.
  • Het Waterlands Archief in Purmerend. Uit het gemeentelijk archief 'Hinderwet- en Bouwvergunning' kan een aardig beeld worden gereconstrueerd van de uitbreidingen van de onderneming. Vaak bouwde Slooten eerst z'n nieuwe loods voordat hij vergunning aanvroeg bij de gemeente Wormer. En meestal moest hij nog worden aangespoord alsnog een vergunning aan te vragen.
  • Gedigitaliseerde kranten. Sinds de Koninklijke Bibliotheek een aantal kranten heeft gedigitaliseerd en on-line beschikbaar heeft gesteld is het zoeken naar artikelen over deze bijzondere onderneming een stuk eenvoudiger geworden. Ofschoon de beperkte middelen lang niet alle artikelen over Slooten opsporen en de regionale kranten nog niet beschikbaar zijn, kan toch al een zeer gevarieerd beeld worden verkregen.
  • Mijn eigen maritieme verzameling. Het blijkt dat ik ongemerkt ook zelf al een vrij gevarieerde verzameling materiaal over de scheepssloperij heb opgebouwd.

Ik de afgelopen jaren heb ik al een aantal artikelen gepubliceerd over de sloperij aan de Veerdijk. Hieronder vindt u de een klein overzicht van het materiaal dat door mij werd geschreven. Soms betreft dat een algemeen artikel over de onderneming zelf, een andere keer ging dat artikel over een specifiek object dat door Slooten werd gesloopt . . . of . . . juist niet werd gesloopt.

  • Gesloopte schepn Aan de hand van de fotocollectie van Henk Kleijn, krantenberichten en de informatie van diverse maritieme websites is getracht een lijst op te stellen van schepen die gesloopt zijn door A. C. Slooten aan de Veerdijk in Wormer. De lijst is lang niet compleet, maar geeft toch een mooi beeld van de activiteiten van Slooten. Iedere aanvulling of verbetering van de lijst is van harte welkom.
  • Korte geschiedenis van de Hilde Torm In 1960 werd aan de Veerdijk de Deense vrachtvaarder Hilde Torm gesloopt. Dit artikel geeft een beeld van dit stoomschip.
  • Herinneringen aan een scheepssloperij Twee oud-werknemers vertellen hun verhaal. Cor Phaff en Henk Kleijn beleefden opmerkelijke avonturen bij de scheepssloperij van A. C. Slooten in Wormer.
  • Berging van het wrak van de Ecuador In 1956/57 heeft Adriaan C. Slooten met zijn bedrijf uit Wormer de restanten van de Zweedse vrachtvaarder Ecuador gesloopt en afgevoerd naar de haven van West Terschellingen.
  • Allemaal met een zak vis naar huis Eind jaren zestig voer Adriaan Slooten met een tot hekkotter verbouwde Oostzeesleper op de Waddenzee om toeristen wegwijs te maken in de mooie natuur op de Nederlandse wadden.