Expeditie P.K. Bets - Zaandijk

Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
Handelsnaam Firma P. en K. Bets
Bedrijf Uitoefening van het schippersbedrijf tot vervoer van goederen met motor- en andere vaartuigen met alhetgeen daartoe behoort
Gemeente,
Straat
Zaandam
Prins Hendrikkade 5
Tijdstip van vestiging 1 juli 1902
Tijdstip van voortzetting 22 april 1962
Eigenaar Reijer Bets Willemszoon, wonende te Zaandam
Op 7 april 1966 werd de volgende opgave ingeschreven:
Met ingang van 1 maart 1966 is de onderneming overgedragen aan de Amsterdamse Schuitenverhuurderij N.V. De Ruijterkade, Steiger 6 te Amsterdam.