HOGENDIJK LAGE HORN KRIMP
Werkgroep advies en documentatie van de
Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis

Samenstellers boekje:

Ada Hannaart
Gé Sombroek
Wim Visser
Wim Wester

Maart 2000

Krimp

Leden werkgroep advies en documentatie:

Jan Piet Bloem
Jelle Brinkhuijsen
Ada Hannaart
Simon Honig
Piet van Nugteren
Rene Prins
Jaap Schipper
Gé Sombroek
Eva Stache
Henk Veenstra
Wim Visser
Wim Wester

Krimp
INLEIDING

Er gebeurt veel in het gebied Hogendijk Lage Horn en krimp in Zaandam. Het Zaantheater is klaar en aan het woningbouwplan Sarabande wordt druk gebouwd. Twee Zaanse rijksmonumenten zijn ontmanteld en worden samen met een replica weer opgebouwd.
Het gebied staat erg onder druk. Een aantal panden staat te koop. Hieronder zijn panden die historisch en bouwhistorisch belangrijk zijn, al hebben zij geen status van monument. Omdat voor het gebied het bestemmingsplan Russische Buurt geldt en er (nog) geen duidelijke stedenbouwkundige visie is ontwikkeld, kunnen ertussen de monumentale panden gebouwen tot een hoogte van 15 meter gebouwd worden.
Het betreffende gebied is cultuurhistorisch zeer belangrijk. Het is een oud stuk stad met interessante dijkbebouwing, monumenten en beeldbepalende panden. Nog steeds zijn er verwijzingen naar de bloeiende scheepsbouw in dit gebied in de zeventiende en achttiende eeuw.
Het is van belang dat nieuwe invullingen van open gaten met veel respect voor de bestaande kwaliteit en fijnmazigheid worden ontworpen. Op de Lage Horn is al een stuk grond door de gemeente verkocht zonder dat er stedenbouwkundige voorwaarden zijn geformuleerd voor het nieuw te bouwen pand. Dergelijke ad hoc-besluiten kunnen de kwaliteit van het gebied zeer nadelig beïnvloeden.
Een visie op dit stuk stad, waar historisch besef voor het gebied uit spreekt, is dringend noodzakelijk. De samenhang tussen Hogendijk, Lage Horn en Krimp moet worden gehandhaafd en versterkt. Onze werkgroep Advies en Documentatie geeft met deze uitgave een eerste aanzet tot ideeontwikkeling.

Krimp

Krimp

  • Deel 1 beschrijft de visie van de werkgroep
  • Deel 2 beschrijft de bouwlocaties