Logo NHD

Krimp wil alom geprezen plan niet

Krimp

Van onze verslaggever

Bewoners van het Krimp in Zaandam gaan alles in het werk stellen om de bouw- en herinrichtingsplannen in hun straat tegen te houden. De bewoners vinden dat ze geen inspraak hebben gehad in de plannen die een onderdeel zijn van het miljoenenproject Inverdan voor het Zaandamse centrum.

De gemeente Zaanstad wil dat het Krimp de sfeer krijgt van weleer. Daarvoor moet er weer een slootje komen in de straat en komt er klassiek straatmeubilair. Ook het bouwplan van bouwbedrijf Somass voor drie houten Zaanse huizen in het straatje, waar ook het Czaar Peterhuisje staat, heeft de gemeente omarmd. Maar de door velen geprezen plannen zijn juist de omwonenden een doorn in het oog.

Zij willen dat het bouwplan gewijzigd wordt en ze eisen inspraak in het bouwplan en de toekomstige herinrichting van de straat. Somass wil drie huizen bouwen in het Krimp, maar de bewoners vinden dat dit plan getoetst moet worden als bouwplan voor vijf woningen. Naast de drie huizen blijft namelijk nog ruimte voor nog eens twee huizen, die Somass in een later stadium wil bouwen. "We willen best dat de drie woningen er komen, maar die moeten dan wel opschuiven", aldus woordvoerder R. Klopper van de bewoners. Als er vijf huizen gebouwd worden, verdwijnt volgens de bewoners het laatste groen in de buurt.

De zaak speelt al lang. Klopper heeft al stapels brieven over Het Krimp. Somass diende in 2001 al een bouwplan in voor de drie huizen aan het Krimp. Maar dat plan werd opgehouden om het Krimp onder te brengen in het project Inverdan. Voor het buurtje zou een visie worden gemaakt waarbij ook de bewoners betrokken werden, onder andere met een workshop. "Voor ons gevoel was dat alleen voor de vorm. Er zaten twee bewoners bij de workshop en die voelden zich machteloos en gebruikt".

De visie voor het Krimp werd met de rest van het project Inverdan vorig jaar goedgekeurd door de raad waarna het bouwplan weer in procedure ging. De bewoners tekenden wederom bezwaar aan. Maar daar lieten ze het niet bij. Ze dienden ook klachten in tegen de gemeente. Ambtenaren zouden ten onrechte er bij willekeurige bewoners op hebben aangedrongen het eerdere bezwaarschrift van Klopper en zijn medestanders in te trekken. Klopper schreef het bezwaarschrift, maar hij was in Zuid-Afrika toen de ambtenaren andere bewoners vroegen om het bezwaarschrift in te trekken.

Klacht

Volgens Klopper heeft de gemeente de klacht tegen de ambtenaren te laat ingeboekt. De bewoners hebben daarover weer een klacht ingediend bij de ombudsman van Amsterdam, die ook klachten over Zaanstad behandelt. De bewoners dienden over een andere ambtenaar een klacht in omdat die ambtenaar vragen van de bewoners zou weigeren te beantwoorden. Over deze klacht hebben de bewoners op 12 maart een gesprek met de directeur van de dienst Publiek van Zaanstad.

De strook waar de drie huizen moeten komen, is nu nog een rommeltje. Er groeien wat struiken en er staat een bouwvallige schuur. Bepaald geen aantrekkelijk decor, dat de bewoners met hun bezwaren riskeren nog voor jaren te behouden. "Het is al tien jaar zo. Als het dan twee jaar langer zo blijft, maakt ons dan niet uit". De bewoners krijgen wel meer verbaasde reacties van mensen. "Mensen zeggen dan, wat zeur je nou, het is zo'n prachtig plan? Maar daarom hebben we nu een internetsite (www.kitas.nl/zaanstad) waar de mensen kunnen lezen wat er aan de hand is. Want wat zou jij doen als je zo door de gemeente getergd wordt?"

Gemeentewoordvoerder H. van de Velden meldt dat Zaanstad het bezwaar van Klopper tegen de drie huizen net binnen heeft. De gemeente heeft al aangekondigd dat de behandeling daarvan langer gaat duren dan gebruikelijk omdat er veel informatie voor moet worden opgevraagd. Op de klacht over de twee ambtenaren heeft de gemeente inmiddels een reactie, maar die kunnen ze nog niet geven omdat Klopper de reactie nog niet heeft ontvangen.

Raadslid E. Schaap van Rosa wil dat het bouwplan binnenkort aan de orde komt tijdens een raadscommissievergadering. Schaap is benaderd door de bewoners. Schaap zegt dat hij zich kan voorstellen dat er 'hier en daar' wel wat van het bouwplan af kan. "Dat moet te regelen zijn. Iedereen is het er wel over eens dat wat Somass doet, mooi is. Maar de huizen komen wel erg dichtbij de huidige bewoners".

Wat Schaap vooral aan de orde wil stellen is dat verschillende bouwplannen van het project Inverdan niet apart door de raad worden behandeld. "Dat verbaast me omdat wij de plannen niet exact kennen". Het raadslid wil dat de raad zich ook over afzonderlijke plannen van het project moet kunnen uitspreken.

Vrijdag 5 maart 2004, 09:52