MBTZ Logo

Met Stoom - Nummer 15 - oktober 1993

Personalia van de auteurs

A. van Diepen (1961)
Studeerde geschiedenis. Sinds 1989 als museumcoördinator voor de Zaanstreek in dienst bij Stichting Steun Musea. Redactielid ‘ANNO’.
S. de Jong (1927)
Bouwkundige en publicist. Werkte bij architectenbureau Eilmann en later bij Schipper; daarna bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Bestuurslid Zaans Schoon en Ver. Vrienden van het Zaanse Huis. Publicaties: 'Houten huizen' met H. Jansen, 'Gebouwd in de Zaanstreek' met J. Schipper en 'Het bouwkundig alfabet'.
A. Kooiker (1914)
Begon bij Pieter Schoen & Zn N.V. in 1932 als Lab.assistent. In 1936 bij de bedrijfsleiding. Werd na de oorlog hoofd van de afd. Buitenlandse Vestigingen, toen PSZ i.v.m. de grote interesse voor scheepsbouw en -reparatie bedrijven startte in landen binnen en buiten Europa. Werkzaam in o.a. Finland en Suriname. Gepensioneerd in 1979, maar in 1988 voor 4 maanden door PVM uitgezonden naar Bangladesh om in het kader van ontwikkelingshulp een verffabriek op te starten.
S. van Leeuwen (1956)
Is samen met P. Kempenaar als verfmolenaar werkzaam op de laatste nog fungerende windverfmolen ter wereld ‘De Kat’. De historische materialen om verf te bereiden worden hier nog verhandeld. Doet veel onderzoek naar het gebruik van grondstoffen en de technische verwerking ervan in windverfmolens. Werkte mee aan 'Keurkaart voor Noord-Holland'.
C.J. van Roon (1930)
Werkte in het grafisch bedrijf o.a. als opmaker bij een krant. Veldcoördinator van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, Zaanstreek en omstreken (AWN). Redacteur van het blad 'Grondspoor'.
Mr. D. Vis (1906)
Oud-directeur Rietveld Academie Amsterdam, schilder. Publiceerde ondermeer 'Drie eeuwen verf' (1945) 'De Zaanstreek' (1948), 'Vis a Saandyk' (1974).
Ir. J.H. de Vlieger (1918)
Studeerde scheikunde en werkte o.a. bij een verffabriek in Rotterdam. Publiceerde over de geschiedenis van de verfindustrie in de 'Verfkroniek' en het 'Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek'. Hij is ook medewerker aan 'Geschiedenis van de techniek in Nederland'.