MBTZ Logo

Met Stoom - Nummer 18 - december 1994

Inventarisatie Industriële Collecties Zaanstreek

Voor ons museum zijn voorwerpen, foto’s, machines of onderdelen van machines nodig. Deze objecten moeten kenmerkend zijn voor de Zaanse industriële geschiedenis of in ieder geval verband houden met de geschiedenis van wonen en werken in de Zaanstreek.

Om inzicht te krijgen in het aantal en de soort voorwerpen die her en der bij bedrijven en particulieren aanwezig zijn heeft de 'Werkgroep Industriële Collectievorming Zaans museum' een inventarisatieformulier ontworpen. Wij verzoeken de lezers van 'Met Stoom' als zij weten waar geschikte zaken aanwezig zijn, hun medewerking te verlenen door het bijgevoegde formulier in te vullen en op te sturen naar de 'Stichting Steun Musea Zaanstreek', Hoogstraat 32, 1541 KZ Koog aan de Zaan.

Om u het invullen wat gemakkelijker te maken geven wij hierna een korte uitleg van de diverse rubrieken.
In het eerste deel van het formulier wordt u verzocht achter 'bedrijfsnaam', de naam van het bedrijf of de particulier in te vullen die het voorwerp of de voorwerpen in zijn bezit of beheer heeft. 'Adres' spreekt voor zich: het bijbehorende adres.
Bij bedrijven is het vaak gebruikelijk de afhandeling via een contactpersoon te laten lopen. Hier graag de naam van deze persoon. 'Telefoonnummer' spreekt weer voor zich.
Bij 'bedrijfssoort' graag de aard van het bedrijf invullen, dus bijvoorbeeld: timmerbedrijf, meelfabriek, scheepswerf, e.d.

In het tweede deel behoeft u slechts achter 'aangemeld door' uw naam in te vullen, liefst gevolgd door uw telefoonnummer of adres. Dit laatste is van belang voor de werkgroepleden die later de aangemelde willen bezoeken. Zij kunnen dan contact met u opnemen.
'Bezocht door' en 'datum' behoeft u niet in te vullen.

Mocht u in staat zijn de voorwerpen te beschrijven, dan wordt daar in het derde deel van het formulier gelegenheid voor gegeven.

Wat gebeurt er met de formulieren die u aan ons zendt?

De formulieren worden verzameld en gesorteerd. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt met het betreffende bedrijf of de particulier om de objecten te mogen bekijken en de mogelijkheden van verwerving besproken. U wordt telefonisch of schriftelijk op de hoogte gebracht. Als u iets interessants weet, vul dan het formulier in en zend het aan ons!

Namens de Werkgroep Industriële Collectie­vorming Zaans Museum, Gerard van der Wal

KEG collectie