Met Stoom - Nummer 24 - September 1996

Informatie over de auteurs:

Aris van Braam
Ex-hoogleraar universiteit Rotterdam en Leiden. Auteur van een groot aantal boeken en artikelen over de geschiedenis van de Zaanstreek. Zijn laatste boeken zijn: Economische geschiedenis van de Zaanstreek en Zaandam in de middeleeuwen. Hij is schrijver en uitgever van de reeks Fragmenten van de Zaanse geschiedenis.
Ron Couwenhoven (1947)
Begon zijn journalistieke carrière in 1964 bij het dagblad De Zaanlander. Sinds 1970 werkt hij voor De Telegraaf, waar hij zich de laatste tien jaar bezighoudt met het schrijven van achtergrondreportages. Hij is medewerker van het blad De Windbrief van de vereniging De Zaansche Molen, waarvoor hij reportages over de historie van de molenindustrie schrijft.
Ellen Hanau
Studeerde aan Universiteit van Amsterdam. Doctoraal Culturele Studies, variant Beleid/Management (1995). Scriptie: Het Nederlands Philharmonisch Orkest: In de maat met het kunstbeleid? Doctoraal economisch-sociale geschiedenis. Scriptie: het kunst- en wetenschapsmecenaat van Lodewijk XIV en Peter de Grote.
Hobby: Russische taal en cultuur
Cees F.L. Paul (1941)
Geboren te Assendelft. Studeerde aan de V.U. te Amsterdam en de R.U. te Leiden geschiedenis, o.a. specialisatie maritieme geschiedenis. Werkzaam geweest in onderwijs en musea. Als adviseur vanaf het begin van de bouw betrokken bij de Batavia.
Henk Roovers (1940)
Volgde opleiding tot onderwijzer en was betrokken bij diverse onderwijsprojecten. Door beroep, maar ook vanuit persoonlijke interesse veel met geschiedenis bezig. Specialiseerde zich in de scheepsbouw van de Zaanstreek. Publicaties: De man onder de beer (1975), Onvoltooid verleden (1980), Rond Dam en Oostzijde (1984), Geef ons uwe kinderen (1987), Effe kaike (1991) en diverse artikelen.
Lucia Blom (1951)
Dochter van Oekraïense moeder en Zaanse vader. Studeerde Russisch aan de Universiteit van Amsterdam. Nam 18 jaar geleden na diens overlijden het beheer van het Czaar Peterhuisje van haar vader oven
Cees Knijnenberg (1937)
Algemeen directeur drukkerij Knijnenberg bv. Heeft regelmatig contact met grafische relaties in Rusland. Kwam in St. Petersburg toevallig in contact met de maker van het scheepsmodel op de middenpagina.
Sikke de Jong (1927)
Bouwkundige en publicist. Werkte bij architectenbureau Eilman en later Schipper; daarna bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Publicaties: ‘Houten huizen’ (met H. Jansen) en ‘Gebouwd in de Zaanstreek’ (met J. Schipper) en ‘Zaans bouwkundig alfabet’.
Nanning Porsius
Werkzaam bij houthandel van de Stadt en voorlichtingscentrum hout in Lelystad. Was betrokken bij de bouw van De Batavia.
Robert M. Vorstman (1938)
Kunsthistoricus. Van 1969 tot 1992 was hij verbonden aan het Scheepvaartmuseum te Amsterdam als conservator van de afdeling picturalia. Naast diverse bijdragen aan jaarverslagen van het museum en artikelen in diverse tijdschriften, publiceerde hij in 1980 - in samenwerking met I. de Groot - het prentenboek ‘Zeilschepen. Prenten van de Nederlandse meesters van de zestiende tot de negentiende eeuw’. Momenteel bereidt hij een proefschrift voor over de geschiedenis van de pleziervaart in de l7de en l8de eeuw te Amsterdam.
F.W. Visser
Tolk-vertaler Russisch te Zaandijk. Geen verdere gegevens bekend omdat schrijver in Rusland verbleef bij het ter perse gaan van het blad.
Jur Kingma (1943)
Huisarts te Uden (N.Br.). Afkomstig uit de Zaanstreek en één van de oprichters van de vereniging tot behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in de Zaanstreek. Heeft veel binnen- en buitenlandse contacten op het terrein van de industriële archeologie. Publiceert regelmatig over de Zaanse industriële geschiedenis. Hoofdredacteur van het tijdschrift Met Stoom.
Gerard Graas (1930)
Lid van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), afdeling Zaanstreek en omstreken. Binnen de AWN heeft G. Graas zich bekwaamd als zooarcheoloog.
Cees J. van Roon (1930)
Lid van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afd. Zaanstreek en omstreken. Redacteur van het blad ‘Grondspoor’ en deskundig op het gebied van Middeleeuws aardewerk. Als vrijwilliger werkzaam hij het Zaanse Gemeentearchief op het gebied van passieve conservering. Daarnaast is Cees van Roon voor o.a. de AWN van onschatbare waarde, omdat zijn handen maken wat zijn ogen zien.
In dit blad is gekozen voor de vroegere schrijfwijze van het woord “czaar”. De reden hiervoor is dat in Zaanstad overal (huisje, straat etc.) de naam nog op deze wijze geschreven wordt.
Tijdens de Peter de Grote Manifestatie in 1996 voerde Zaanstad dan ook de naam ‘Czaarstad’.

Aan het tot stand komen van de voorplaat verleenden hun medewerking:

  • Henk de Wit, Zaans Museum, Zaandijk
  • Lucia Blom, Czaar Peterhuisje, Zaandam
  • Louise Adelaar, De Rijschaaf, Zaandam