Bron: MONUMENTEN.NL

Hembrugterrein krijgt monumentenstatus

De monumentencommissie heeft aan het college van BW geadviseerd het Hembrugterrein te plaatsen op de rijksmonumentenlijst.

Hembrugterrein

De monumentencommissie heeft aan het college van B&W geadviseerd 32 objecten op het Hembrugterrein te plaatsen op de rijksmonumentenlijst. Het college van B&W heeft het advies grotendeels overgenomen, met uitzondering van 5 objecten. Bij haar afweging heeft het college naast de monumentale waarde van de objecten ook de mogelijke inpassing van deze objecten in het toekomstige stedenbouwkundigplan en de exploitatie van het gebied betrokken.

Een aantal oudere gebouwen waren al op de rijksmonumentenlijst geplaatst. Gebouwen die nu worden voorgedragen zijn o.a.: munitiemagazijnen uit 1932-34, werkplaatsen uit 1916-21, en een pomphuis-brandpomp uit de periode 1895-1901. Op het Eurometaalterrein wordt o.a. voorgedragen: een magazijn uit 1928 en een valtoren uit 1925.

Aanleiding voor dit advies is het verzoek van het Cuypers Genootschap aan de Rijksdienst voor Monumentenzorg (augustus 2003) om meer objecten op het Hembrugterrein op te nemen op de rijksmonumentenlijst. Voordat de Rijksdienst hierover besluit, wordt de gemeenteraad van Zaanstad en de Raad voor Cultuur om advies gevraagd. Totdat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een definitief besluit heeft genomen, is er sprake van voorbescherming van het gebied, en mogen er geen wijzigingen plaatsvinden zonder toestemming. De gemeenteraad hoopt voor 1 juli 2004 advies uit te brengen aan de minister.