De buurtbewoners voelen zich niet serieus genomen

Wormerland juli 2005

Na een recent gesprek tussen buurtbewoners en het bestuur van de gemeente Wormerland over de uit de hand lopende verkeersproblemen rondom de Bartelsluis voelde buurtbewoners zich niet langer serieus genomen door hun bestuurders.
Steeds vaker maakt zwaar vrachtverkeer gebruik van de (sluip)route via de Enge Wormer naar de aansluiting op de A7 in de Wijde Wormer. Regelmatig werd de politie ter assistentie gevraagd voor weer een vastgelopen vrachtwagen. De reling van de vaste brug is zelfs verplaatst om grote brede vrachtwagens meer ruimte te geven. En dat terwijl er diverse verkeersborden staan die aangeven dat deze route verboden is voor zwaar vrachtverkeer.

Groot was dan ook de verbazing toen tijdens het bovengenoemde gesprek een van de bestuurders opmerkte: “Vrachtverkeer op de Bartelsluis, daar is mij niets van bekend”.
Onderstaande foto's onderbouwen de klachten van de buurtbewoners.

Verkeers-infarct bij de Bartelsluis