“Kansen kaart” voor de vaarroute door de Wormer en Jisper banne

Uitgangspunt voor deze routekaart is de “Plankaart Wormerland” bij het bestemmingplan “Buitengebied” zoals dat ter inzage lag op het gemeentehuis van Wormerland.

In principe zijn er vier objecten die de doorvaart kunnen bemoeilijken. De Oostertilbrug is een beweegbare brug. Verder zijn er twee vaste lage betonbruggen die vervangen zouden moeten worden. En hoge vaste houten brug over de Ringvaart van de Enge Wormer wordt waarschijnlijk opgenomen in een nieuw aan te leggen recreatieve fietsroute vanaf de Dorpsstraat in Wormer naar de Enge Wormer.