Routekaart door de Wormer en Jisper banne

Uitgangspunt voor deze routekaart is de “Kanokaart Wormer- en Jisperveld”, welke is uitgegeven door Landschap Waterland in 2001.

Naast de ingetekende kanoroutes is hier een mogelijke vaarroute vanaf de Bartelsluis aangegeven.