Hooyschuur Architecten

Hooyschuur architecten bna, gevestigd in Wormerveer, is een middelgroot multidisciplinair bureau werkzaam in de sectoren renovatie/herstructurering, nieuwbouw, restauratie en interieur. Ze bieden een totaal dienstenpakket aan;

De dienstverlening voldoet aan de kwaliteitseisen van het NEN-iso 9001 systeem.

Het zwaartepunt van het werkgebied voor Hooyschuur architecten ligt in Noord-Holland, Friesland en Zuid-Holland, waarbij opdrachten zich nagenoeg altijd afspelen op binnenstedelijke locaties. Zowel nieuwbouw als transformatie van bestaande complexen (soms in nieuwe bestemmingen) komt hierbij aan de orde. Het gaat hierbij om ingrepen op alle denkbare schaalniveaus. Tot hun opdrachtgevers behoren woningcorporaties, ontwikkelaars, het bedrijfsleven en particulieren.

Ron Baltussen stelt: “Onze ontwerpen kenmerken zich door een grote mate van inpasbaarheid in bestaande stedenbouwkundige en architectonische structuren. Een gedegen analyse van bestaande situaties, detaillering op basis van vakmanschap, ervaring en innovatief denken, een zorgvuldig vormgegeven interieur en een voortdurende zoektocht naar de toepassing van duurzame nieuwe materialen is daar onlosmakelijk mee verbonden. Aan de uiteindelijke architectonische vormgeving van onze ontwerpen is steeds af te lezen op welke wijze we op de bestaande setting en op de wensen van de opdrachtgever gereageerd hebben. Niet alleen functionaliteit maar ook de beleving van een gebouw voor de toevallige passant vormen hierbij een belangrijk uitgangspunt”.