Woningstichting Patrimonium - Rochdale

Per 1 januari 2004 zijn de Bouwvereniging Rochdale en Woningstichting Patrimonium gezamenlijk verder gegaan onder de naam Woningstichting Rochdale. Daarmee ontstond een grote en krachtige sociale verhuurder met ca. 50.000 huurwoningen.
Woningstichting Rochdale verhuurt woningen in Amsterdam, Diemen, Heemskerk, Landsmeer, Purmerend en Zaanstad. Rochdale stelde zich tot taak te zorgen voor goede en betaalbare huisvesting, vooral bedoeld voor mensen met lagere inkomens. Nog steeds is dit één van de belangrijkste doelstellingen. Toch heeft Rochdale er in de loop der jaren nieuwe taken bij gekregen. De leefbaarheid van de buurt verbeteren, bijvoorbeeld. Maar ook het opknappen van woningen en het ontwikkelen van nieuwbouwplannen. Deze taakverbreding zorgt ervoor dat Rochdale een dynamische organisatie blijft.

Met ruim 500 medewerkers is Rochdale een grote organisatie.