Ammeraal in het zilver

Ammeraal in het zilver

Een jubileumuitgave

"Stilstand is achteruitgang", een oud gezegde dat de lijfspreuk zou kunnen zijn van de familie Ammeraal. Want zelden in de geschiedenis van het Nederlandse ondernemerschap zullen wij een voorbeeld vinden van een stuk ondernemingslust dat zo duidelijk resulteerde in vooruitgang.

Toch staan we even stil. Voor een terugblik. En dat dit mag, dat dit niet anders kan wil dit boek u aantonen. Want dit boek is een jubileumuitgave. Een overzicht van een suksesvol levenswerk. Een levend bewijs van wat geloof in zichzelf en vertrouwen in de ander vermag.

Misschien zullen onze kinderen en hun kinderen later spreken van de woelige zeventiger jaren. Jaren waarin alles ter diskussie werd gesteld. Jaren waarin oude waarden resoluut aan de kant werden gezet. Om later tóch te ontdekken dat ze onvervangbaar waren? Jaren waarin kritiek op voortvarend ondernemerschap wel "in" was. Terecht, of juist niet? De volgende kwart eeuw zal het leren ...

Nu schrijven we 1975. Vijfentwintig jaren zijn voorbij gegaan sinds de huidige president-direkteur van de Ammeraal-bedrijven zijn eerste doelbewuste stappen zette op het onberekenbare pad van het zelfstandig ondernemersschap. Wel, de pet mag er wel even voor af. Waarachtig wel, want de inzet- en de visie waarmee hij, geflankeerd door zijn vrouw, de zaken aanpakte, onder dikwijls moeilijke omstandigheden voortzette en tot groot sukses bracht, dwingt ieders bewondering af.

Eindloos boek

De naam Ammeraal is onverbrekelijk verbonden met eindloze banden, het basisprodukt. Om de geschiedenis van het bedrijf over een periode van vijfentwintig jaar nauwkeurig te kunnen vastleggen zouden we vele, bij voorkeur goudgestempelde banden nodig hebben. Maar we doen 't in het kort. Met notities van de belangrijkste gebeurtenissen van jaar tot jaar. Die geschiedenis is er een van werken, bouwen, verhuizen en uitbreiden. Het patroon van de gezonde onderneming in dynamische ontplooiing.

Maar bovenal is dit boek het boek van hem die we Senior noemen. Het credo van een vitale leider, met levensopvattingen die het beluisteren waard zijn. Daarom geven we hem, in aanvulling op het chronologisch overzicht graag het woord. Want, om met zijn eigen woorden te spreken: "Het is de filosofie achter de dingen die 't 'm doet..." Dit boek is een eindloos boek.

En een bijzonder boek, mogen we gerust zeggen. Ammeraal werd groot door de inzet van velen. Enthousiaste mensen, die ook in moeilijke tijden hun plaatsen waard bleken. Mannen en vrouwen, met hun gezinnen, met hun kinderen. En aan de kinderen dragen wij de keerzijde van dit boek op. Om iets te kompenseren van wat ze wellicht moesten missen omwille van het werk. Maar ook om duidelijk te maken dat toch uiteindelijk alle werk wordt gedaan en alle moeite wordt getroost voor hen.

Dat deze, onze jubileumuitgave, voor allen een nuttig en plezierig geschenkje moge zijn, is de wens van de Nestor onder de eindloze bandwevers en de zijnen.

Twee rechter handen, een beginkapitaal van ƒ 1400 en een gezin met zes kinderen. Toch was de start niet slecht, want al gauw was er ruimtegebrek. De eerste banden waren in hoofdzaak voor de bakkerijindustrie. De kwaliteit bleek uitstekend waardoor al snel een ruimere markt ontstond.

Daarom kwamen zoon Gerard en dochters Annie en Jannie al gauw de gelederen versterken. Dit werd al verrassend snel een groepje van 15 mensen en "AmmeraalsEindloze Bandenweverij" begon zijn opmars.

Oom Jan Bentvelzen deed praktisch belangeloos in z'n avonduren samen met Annie Ammeraal de boekhouding en het "wagenpark" bestond uit een brommer en een bakfiets. Maar de zaak draaide!

". . . m'n zilveren jubileum bij de Koster Weverijen had ik al lang achter de rug maar de drang naar zelfstandigheid werd groter. Ik bleef erover praten, maar mijn vrouw zei ten slotte: "Nou moet je er niet meer over zeuren, je begint voor jezelf óf niet." En zo was 't. Zo'n duwtje over de drempel heb je dan nodig, 't Bleek een duw in de goede richting ..."

UITVOERING BOEK:
Uitgave:Ammeraal Nederland bv
Vormgeving, illustraties en produktie:Wim Hessels
Formaat:19 x 20 cm