Boon flitsen

Boon Flitsen

150 JAAR BOON

Gaarne geven wij gehoor aan de uitnodiging van de redactie een voorwoord te schrijven in deze jubileumuitgave van ons personeelsorgaan.

Op 17 mei 1813 - 150 jaar geleden - werd onder leiding van Willem Jacob Boon voor het eerst geproduceerd in de Wormerveerse windmolen 'De jonge David'. Deze 150 jaar geschiedenis heeft voor ons bedrijf zijn hoogte- en dieptepunten met zich mede gebracht.

Opmerkelijke feiten zijn bijvoorbeeld de vervanging van de molen 'Op de Zuid' door een fabriek in het midden der 19e eeuw en de verplaatsing van de in de dertiger jaren wederom vergrote fabriek naar zijn huidige plaats 'Op de Noord'. Ook het productieprogramma is in deze lange reeks van jaren sterk uitgebreid.

Wij noemen hier gaarne de grote gemeenschap van medewerkers, die in heden en verleden hun beste krachten aan de groei van ons Zaanse bedrijf hebben gegeven. De gepensioneerden en onze huidige staf van medewerkers in het bijzonder wensen wij een zeer geslaagde viering van het 150-jarig jubileum toe.

DE DIRECTIE

"Ten geleide"

Wanneer een bedrijf zich 150 jaar staande weet te houden, ondanks alle moeilijke en onvoorziene omstandigheden, dan pleit dit voor het beleid der Directie en de prestaties der werknemers!

Het is immers duidelijk dat, gedurende een dergelijke periode, moderne opvattingen de tot dusver gevolgde methoden dienden te vervangen teneinde een rol te kunnen blijven spelen in de nationale economie.

Dit heeft de N.V. Cacao- en Chocoladefabrieken Boon te Wormerveer goed begrepen en daaraan is het te danken dat wij thans het 30ste Lustrum der onderneming kunnen herdenken.

Namens het gemeentebestuur van Wormerveer moge ik dan ook, bij onze gelukwensen, een woord van bijzondere waardering voegen voor de aangename verstandhouding welke gedurende lange jaren tussen het bedrijf en ons bestuur heeft bestaan. Ons gemeentebestuur is er trots op een dergelijke onderneming in de gemeente te hebben en biedt U hierbij de beste wensen aan voor een goede en voorspoedige toekomst.

De Burgemeester van Wormerveer,
Mr. J. C. Lycklama

UITVOERING BOEK:
Uitgave:nv Congresbureau Holland Organizing Centre, Den Haag
Tekst:Jan Schulp
Formaat:18 x 25 cm