Boon flitsen

Boon flitsen

Speciale uitgave van het 150-jarig Jubileum in mei 1963
Personeelsorgaan Koninklijke Fabrieken BOON NV, Wormerveer

Wij worden 'Koninklijk'

Verbaasd was niemand, die het verzoek kreeg om op vrijdag 17 mei j.l. om kwart voor elf op het privé-kantoor aanwezig te willen zijn. Niet verbaasd, maar wel nieuwsgierig. Temeer toen bleek dat behalve het gehele kantoorpersoneel en de staf, ook de Ondernemingsraad aanwezig was op het totaal ontruimde directiekantoor. De spanning steeg, toen tegen elven onze directeur, de heer J. J. Laan, arriveerde in gezelschap van zijn echtgenote, alsmede mevrouw Hissink en mevrouw Scheltema, terwijl ook onze adviseurs, de heren Bijleveld en Van Vliet aanwezig waren.

Het vermoeden dat er iets heel bijzonders stond te gebeuren, werd zekerheid bij de aankomst van de burgemeester, mr. J. C. Lycklama, in jacket met ambtsketen om en in gezelschap van zijn echtgenote, wethouder v. d. Laan en korpschef J. Middelhoek, bij welk gezelschap zich later ook nog de gemeentesecretaris, de heer M. van Krieken, voegde.

Onze directeur, de heer Hissink, heette de gasten welkom op deze bijeenkomst op de officiële datum, waarop 150 jaar geleden de firma werd opgericht en vroeg de aandacht voor een toespraak van de burgemeester.

Zoals u heeft kunnen lezen in een afschrift van zijn speech had het feit, dat hij ons in de persoon van onze directie kwam feliciteren met ambtsketen om een heel speciale betekenis en zo vernamen de aanwezigen even later uit zijn mond dat ons het predicaat "Koninklijke" was verleend door Hare Majesteit de Koningin bij Koninklijk Besluit van l april 1963. Deze mededeling werd met een langdurig applaus begroet.

UITVOERING BOEK:
Uitgave:Personeelsorgaan Koninklijke Fabrieken BOON, Wormerveer
Redactie:H.C. Kleij
Formaat:19,5 x 26 cm