Brandalarm

Brandalarm

H.L.M. van Heynsbergen

Herinneringen van een Zaans Vrijwillig Brandweerman, over belevenissen, ervaringen en gebeurtenissen in de Zaanstreek, opgedaan als Onder-Kommandant van de Vereniging "Vrijwillige Brandweer" te Zaandam.

Voorwoord van den Heer C. Kakes

Door den Heer H.L.M. van Heijnsbergen, werden reeds verschillende geschriften gepubliceerd op brandweergebied ; ik denk aan zijn: "Brandweer Schetsen", "Zaansche Brandweer Kroniek" enz.
Deze uitgaven werden steeds met grote belangstelling gelezen, niet alleen door brandweerlieden, maar ook door het publiek buiten de brandweer. Deze belangstelling moet worden verklaard uit de zeer bijzondere vorm, waarin de Heer Van Heijnsbergen zijn gedachten onder woorden brengt. Hij heeft in de loop der jaren op het gebied der brandweer veel meegemaakt. Zijn gegevens en indrukken steeds vastgelegd in aantekeningen en verzamelingen van foto's. Hierdoor is ontstaan een waardevolle kennis, die voor het brandwezen van groot belang is.
Dat hij thans opnieuw een boek heeft samengesteld, waarin naast vermelding van gebeurtenissen ook wenken en aanwijzingen worden gegeven, die voor de brandweerkorpsen van belang zijn, moet worden toegejuicht. Ongetwijfeld zal dit werk de belangstelling bij het publiek voor de brandweer verhogen en zal het voor vele korpsen een waardevolle handleiding zijn bij hun oefeningen. Van harte hoop ik, dat ook deze uitgaaf evenals de vorige onder de aandacht van velen mag komen.

De Commandant van de Brandweer te Zaandam (w.g.) C. KAKES

Voorwoord van den Heer H. J. Visser

"Brandalarm" zal binnenkort in het openbaar optreden. Onze Zaanse brandweerpionier heeft van kindsbeen af, hart en ziel aan het brandwezen verpand, van iedere brand wilde hij en wil hij nog op de hoogte zijn, wil hij weten de oorzaak, de omvang, het blussingswerk en zo meer. In al die zaken heeft hij zich verdiept en er op gezonnen hoe bij een volgende keer verbetering te brengen, steeds maar weer verbetering, teneinde het materiaal en de paraatheid van het corps op hoger plan te brengen.

Reeds verschenen twee brandweerboeken van zijn hand. Met het derde, dat thans verschijnt, gaat het in hoofdzaak, om naar de belanghebbende datgene over te brengen, wat reeds jaren in hem leeft.
Dat betekent, dat hij aan de lezers wil meegeven, meerdere kennis en begrip van zaken, hetgeen gepaard gaat met een nog grotere liefde voor het werk, waaruit vanzelfsprekend een dieper verantwoordelijkheidsbesef zal groeien. Wie zou deze materie beter kunnen behandelen dan van Heijnsbergen. Een boek over brandweer door hem geschreven, leeft! Dat velen het mogen lezen, er van mogen genieten en profiteren dat hoop ik ... en verwacht ik.

H.J. VISSER
Kommandant van de Vrijwillige Brandweer. Voorzitter van de Bond van Zaanse Brandweren.
Zaandam, September 1945.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Hardcover, 14 x 22 cm
Aantal pagina's:376
Tekst:H.L.M. van Heijnsbergen
Tekeningen:W. Schipper