De Eendrachtstraat 1913 - 1983

De Eendrachtstraat 1913 - 1983

Een stukje geschiedenis uit Wormer

Door : Wim Wezel

Voorwoord

Vervanging van woningen.
Het is zo'n korte zin voor zo'n omvangrijk gebeuren. Vooral als het gaat om een dorpsdeel, dat alleen al door de straatnaam verbonden aan een fabriek (de papierfabriek "De Eendracht"), die ook reeds gesloopt is, zoveel herinneringen oproept, namelijk:

DE EENDRACHTSTRAAT

Hoeveel lief en leed zal er in deze voormalige straat beleefd zijn. Als bestuur van de woningbouwvereniging Wormer kom je na bestudering van de oude, handgeschreven notulen tot het inzicht dat dit door de hoge bezettingsgraad van bewoning toch behoorlijk geweest moet zijn. Wij achten ons dan ook gelukkig met het voorstel van de heer W. Wezel om een deel van de geschiedenis van de voormalige straat vast te leggen.

Gaarne dragen wij dan ook de inhoud van dit boekje over de voormalige Eendrachtstraat op aan alle bewoners, die er wonen en gewoond hebben. Wij bedenken ons daarbij dat deze nieuwbouw slechts mogelijk werd, dankzij de medewerking van velen, maar het meest toch door de oorspronkelijke bewoners die bereid waren hun oude, vertrouwde huis te verlaten voor een nieuw huis.

Dat de bewoners nog jaren prettig mogen wonen in de nieuwe straat is de wens van het bestuur van de woningbouwvereniging.

HET BESTUUR

Ter inleiding

Een krantenbericht van 9 november 1983: "Kneusjes Eendrachtstraat wijken voor nieuwbouw. Halverwege deze maand gaat de sloper de uit 1912/1913 daterende huizen te lijf".
Naar aanleiding van dat bericht heb ik ons oude straatje weer eens opgezocht. De sloop was toen al in volle gang en er waren nogal wat belangstellenden, waaronder nog een paar oude-buurtgenoten. We beleefden soms weer gezamenlijke herinneringen aan die vroegere tijd, zoals de meestal gezellige sfeer in de straat, de voor die tijd nog goede, goedkope en vrij royale woningen. Voorts natuurlijk óók nog de namen van vroegere bewoners. Tijdens een wat latere ontmoeting met de heer A.C. van Esseveld, bleek, dat er bij de woningbouwvereniging Wormer geen tekeningen van de oude huizen meer te vinden waren. Wel was er nog het oude notulenboek vanaf 1912 aanwezig. Zo kwam het idee naar voren om iets uit de geschiedenis van de Eendrachtstraat vast te leggen, mede, omdat er tegenwoordig wel belangstelling bestaat voor een stukje streekgeschiedenis.

Dat oude notulenboek vormde reeds een prima basis! Het werkje beoogt natuurlijk niet de volledige geschiedenis van de straat weer te geven. Alleen al het feit,dat er in die 70 jaren bijna 200 verschillende gezinnen gewoond hebben, zegt al genoeg. Voor déze voormalige bewoners is dit werkje dus in hoofdzaak samengesteld.

Het was plezierig bij het samenstellen zoveel medewerking te mogen ondervinden. Hiervoor wil ik graag dank zeggen aan de medewerkers van woningbouwvereniging Wormer en aan het gemeentesecretarie van de gemeente Wormer. Verder aan Jan Vink voor het beschikbaar stellen van diverse foto's uit zijn verzameling en aan diegenen, die mij persoonlijk of telefonisch inlichtingen hebben verstrekt.

Wim Wezel

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 21 x 29,5 cm
Aantal pagina's:64
Tekst:Wim Wezel
Uitgave:Woningbouwvereniging 'Wormer', januari 1985