Enkele passages

Enkele passages

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland, Zaandam, december 1964

JAC. VERKADE, voorzitter, DRS. P. H. WUIJSTER, secretaris

Wij noemen deze uitgave: enkele passages...

De ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied staat in het brandpunt der belangstelling. Het provinciaal bestuur heeft voor dit gebied een Streekplancommissie ingesteld. Deze Streekplancommissie wordt bijgestaan door een aantal Werkgroepen, die enige maanden geleden met hun werkzaamheden zijn begonnen. Regionale en lokale (deel)visies - welke materiaal leveren voor verdere studie -zijn gepubliceerd. Wij noemen het Structuurplan voor de Zaanstreek en de Nota van de afdeling Stadsontwikkeling der gemeente Amsterdam.

Bij het vormen van een oordeel is eveneens van eminent belang hetgeen door de minister van Economische Zaken en de 'Rijksdienst voor het Nationale Plan' in verschillende stukken is neergelegd. Dit materiaal is door de verscheidenheid der stukken niet zo gemakkelijk toegankelijk voor alle belangstellenden. Het district der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland is - als deel van het Noordzeekanaalgebied - bij de toekomstige ontwikkeling ten nauwste betrokken. Wij denken onze relaties een dienst te doen met de verzameling 'passages', welke in dit geschrift zijn opgenomen. De nota's en verslagen berusten bij het Gemeentebestuur van Zaandam.

Hoofdstukken:

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 17 x 24 cm
Aantal pagina's:46
Uitgave:Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland