De Faam van Takkenberg

De Faam van Takkenberg

Voorwoord

Cultuur is het voortdurende samenspel tussen mensen, de verhalen waarmee ze aan elkaar verbonden zijn en de tastbare werkelijkheid die daaruit voortkomt.
Zaanstad, gegroeid in het moeras langs de oevers van een wat introverte veenstroom, heeft nooit gebrek gehad aan creatieve inwoners. De omstandigheden dwongen de Zaankanters inventief te zijn. Maar ze waren tegelijkertijd ook vaak nuchter en praktisch, zodat veel van wat ze voortbrachten alweer verdwenen is en vervangen door 'iets beters' - voor zolang het duurt.
Daarom is het zo belangrijk dat wat er nog wel is, wordt gekoesterd en voor het nageslacht bewaard. Het verhaal van De Faam van Takkenberg, waarin een huisschilder, een radiotechnicus en een brok perenhout de hoofdrollen spelen, is zo'n typisch stukje Zaanse cultuur dat het meer dan waard is om doorgegeven te worden. Het fraaie beeldje zelf staat nu veilig in het stadhuis, het verhaal erachter is vastgelegd in dit liefdevol verzorgde boekje.
Namens de gemeente Zaanstad wil ik de Stichting Gebroeders Visser hartelijk danken voor al hun inspanningen en de gulheid waarmee ze dit waardevolle beeld aan de Zaanse gemeenschap hebben geschonken.

Annette Baerveldt
Wethouder Cultuur

UITVOERING BOEK:
Uitgave:Stichting Gebroeders Visser
Einverantwoordelijk
voor de tekst:
Hans Kuyper
Omvang:32 pagina's
Formaat:20 x 25 cm