Jaarboek 2010

Historisch Genootschap Wormer

In de inleiding van het Jaarboek 2010 geeft de redactie een korte toelichting op de inhoud van het boek:

Historisch gezien is vijf jaar niet zo veel. Nog geen knipoog in de geschiedenis. Maar voor ons genootschap betekent vijf jaar het eerste lustrum en voor de redactie al weer het vijfde jaarboek. De redactie verheugt zich nog steeds over voldoende kopij, hoewel het aantal onderzoekers-auteurs wel wat groter zou mogen zijn.

De jaarboek begint met een artikel over de eerste en tweede Zaanbrug, waar men tot eind 1942 tol moest betalen om aan de overkant van de Zaan te komen. De betrokkenheid bij het water komt ook in een aantal andere artikelen tot uiting. Kanovaarders, een tweede verhaal over het kanaal, schippers uit vervlogen tijd en een kerkscheepje illustreren dat.

Een artikel over het ontstaan van huisnummers maakt duidelijk dat een gevonden oud adres nog niets duidelijk maakt. En een moordaanslag zou ook nu de gemoederen nog bezighouden.

Ons vijfde jaarboek is dikker dan normaal. Het bestuur vond dat het lustrumboek best ietsjes meer mocht zijn. Kortom weer veel te lezen over de geschiedenis van ons dorp. Ga er maar eens goed voor zitten.

Inhoud
Artikel Auteur
De Zaanbrug, een Wormerveerse tolbrug Jur Kingma
Minnenijd leidt tot geweld Frank Tjeertes
Als ik me goed herinner, interview met Jan Jacob Vink Piet van der Griend (bewerkt door Rienk van der Molen)
Huisnummering in Wormer Jan Blokker
De kanaalkwestie, deel II Cees Kingma
Kanovereniging 'De Zwetplassers' 75 jaar Klaas Waal
Wormer families: de familie Meijer Jan Blokker
Verval en torenval, de teloorgang van de oude Wormer kerk René van Maanen en Els Mak
Het kerkscheepje in de Nieuwe Kerk Paul en Frank Tjeertes
De schippers van Wormer vóór 1550 Dirk Pranger
Het vijfde jaar van ons genootschap Trees Korver
Over onze auteurs  
Index op familienamen  

 

Het artikel over de bouw van de eerste Zaanbrug tussen Wormerveer en Wormer in 1889 is juist nu bijzonder aktueel. De gemeenteraden van zowel Wormer als Zaanstad bereiden zich voor op de besluitvorming omtrent de nieuwe lokatie van een nieuwe brug die de huidige Zaanbrug moet vervangen. Ook de huidige lokatie is echter nog in beeld.

Indien gekozen wordt voor de huidige lokatie dan zou inpassing in de monumentale Zaanwand eigenlijk één van de uitgangspunten moeten zijn die de ontwerpende architect van de gemeenteraad zou moeten meekrijgen. Vast staat echter dat de nieuwe brug zou moeten voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het opwaarderen van de Zaan als 'Hoofdvaart' in de terminologie zoals die door Rijkswaterstaat wordt gehanteerd. Hopelijk geeft het artikel in het Jaarboek aanleiding om nog eens goed te kijken naar het historisch perspectief waarin deze brug tot stand is gekomen en kan de architect inspiratie opdoen voor een ontwerp dat past in deze historisch bijzondere plek.

Zaanbrug
Neeltje de Groot
Routekaart
Enkele beelden uit het Jaarboek;
  • De eerste Zaanbrug is zo juist gesloten nadat één van de schepen van de Alkmaar Packet is gepasseerd
  • Neeltje de Groot overleefde in 1900 een laffe moordaanslag door haar afgewezen aanbidder
  • De route naar het Oostzeegebied moest via de Sont
Het Jaarboek 2009 is een uitgave van het Historisch Genootschap Wormer, opgericht op 14 december 2003. Het Jaarboek is uitsluitend verkrijgbaar bij het Historisch Genootschap en bij Pasman Boek & Hobby aan de Zaanweg 100 in Wormerveer.
Text: Cees Kingma - Januari 2011 Valid HTML 4.01 Transitional
vulstuk02