Historische atlas van de Zaanlanden

Historische atlas van de Zaanlanden

TWINTIG EEUWEN LANDSCHAPSONTWIKKELING

ONDER REDACTIE VAN PROF. DR. A. VAN BRAAM, MR J.W. GROESBEEK, DR S. HART en DR. M.A. VERKADE

Voorwoord

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR ZAANLAND
G.W.A. Kaars Sijpesteijn, Voorzitter - Gerbrand de Jong, Secretaris

28 april 1968 bestond onze Kamer 125 jaar. Het lid van onze Kamer de heer D. Boon Cz., direkteur van Meijer N.V. te Wormerveer, had al geruime tijd het plan een Historische Atlas der Zaanlanden te doen uitgeven. Zowel wetenschappelijk als technisch vraagt zulk een publikatie grote bekwaamheid en intense aandacht. Het feestelijk gebeuren van het jubileum van de Kamer was aanleiding om het risiko te aanvaarden en de aanwezige deskundigheid te bundelen.
De uitgever, Meijer Pers N.V., heeft met grote zorg dit belangwekkende boek over de Zaanstreek vorm gegeven. Op hoog niveau de vastlegging van tweeduizend jaren geschiedenis van onze regio; twintig eeuwen historie en dertig jaren vooruitzien!
Groot respekt hebben wij voor de redaktiekommissie, bestaande uit Professor A. Van Braam, Mr J. W.Groesbeek, Dr S. Hart en Mejuffrouw Dr M. A. Verkade, gemeenschappelijk verantwoordelijk voor deze niet alleen wetenschappelijk zo verantwoorde, maar ook zo prettig leesbare tekst en voor de keuze van dit ongekend boeiende kaart- en illustratiemateriaal.

Onze Kamer is in hoge mate erkentelijk dat men ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan zulk een werk het licht wilde doen laten zien; trots ook dat het zo feilloos in de Zaanstreek gedrukt werd.

Zaandam, december 1970

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Hardcover, 25 x 29 cm
Aantal pagina's:118
Grafische vormgeving:Mart Kempers gvn
Lithografie:Koningsveld & Zoon nv, Leiden
Uitgeverij:Meijer Pers, Amsterdam