Honig

Honig

Van "Stijfselhuis" tot wereldomspannende onderneming

Het is zeker geen toeval dat het gebied ten Noorden van Amsterdam één van Nederlands oudste industrie-centra is: de Zaan vormde immers een goede verbinding met de open zee. Men vindt dan ook vandaag in de dynamische Zaanstreek een aantal grote bedrijven, waarvan de namen vaak tot ver over onze grenzen bekend zijn. Zeker geldt dit voor Honig n.v. in Koog aan de Zaan. Zelfs in zijn stoutste dromen zal Klaas Honig Czn niet voor ogen hebben gestaan, dat het stijfselhuis "De Troffel" - door hem op 9 mei 1867 gekocht voor vijfduizend zilveren guldens - tot een onderneming van deze omvang uit zou groeien... dat onder zijn naam eens produkten zouden worden geëxporteerd naar meer dan 70 landen. Het begon immers vrij bescheiden. Al ging de technische ontwikkeling ook toen al snel - met een fabriek zoals wij die kennen, had het stijfselhuis geen overeenkomst. Alle werkzaamheden werden met de hand verricht. Tarwemeel werd met het Zaanwater gemengd, waarna men dit mengsel enige tijd liet staan.
Daarna volgde een proces van water afscheppen, nieuw water toevoegen, oproeren en zeven, waarbij zelfs gewone handpompen vrijwel niet werden gebruikt. Met veel moeite won men aldus de kristalstijfsel, die in de huishouding voor het stijven van linnengoed werd gebruikt. Reeds tijdens het bestuur van de volgende generatie veranderde er veel. Meindert Klaaszoon Honig schafte - voortvarend - de eerste stoommachine aan. Hij was het ook, die in 1875 de eerste mais inkocht. Een uiterst belangrijk besluit in zijn leven. Niet alleen bleek hij met maisstijfsel scherper te kunnen concurreren, maar bovendien slaagde hij er in naast zetmeel ook olie en goed, droog veevoeder uit mais te winnen.

In 1895 werd de n.v. Stijfselfabriek "De Bijenkorf" v/h M. K. Honig opgericht.
Men begon met de produktie van maizena, pudding en gedroogde soepen, terwijl in de loop der jaren een aantal aanverwante bedrijven in binnen- en buitenland in het verband werden opgenomen. De pioniersgeest van Meindert Klaaszoon heeft Honig altijd gekenmerkt: stap voor stap groeide het bedrijf naar de onderneming van nu. Een onderneming met meer dan 2.000 werknemers... met een jaaromzet van ca. 140 miljoen gulden... met een export van industriële grondstoffen en levensmiddelen over de gehele wereld.

Dit boek laat u iets zien van Honig in het algemeen en meer in het bijzonder van Honig Maisamyl, Honig Glucose en Amylo Chemie. Iets, lang niet alles. Want 100 jaar geschiedenis - met perioden van opgang en teruggang, met voorspoed en tegenvallers - laten zich niet in enkele bladzijden vangen. En bovendien: al zien wij dankbaar terug, belangrijker vinden wij het om vooruit te zien. Wij hopen dat dit overzicht-in-vogelvlucht u zal bewijzen, waarom wij dat met groot vertrouwen doen.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Hardcover, 23 x 31 cm
Aantal pagina's:46
Tekst en redactie:Honig Maisamyl
Lay-out en omslag:H.A. vd Meulen
Uitgave:Honig Maisamyl