Jaarsymfonie van de Zaanstreek

Jaarsymfonie van de Zaanstreek

Mr. P. H.WUIJSTER, Secretaris der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland

De Zaankanter is een merkwaardig type mens. Zijn geest wordt door zijn onderneming, zijn bedrijf, zijn zaak zo in beslag genomen, dat hij ternauwernood belangstelling heeft voor hetgeen er daarbuiten rondom hem gebeurt. Zijn voornaamste wens is, dat hij met rust wordt gelaten en dat hem geen belemmeringen in de weg worden gelegd bij het uitvoeren van zijn zakelijke plannen. Zijn politieke belangstelling is niet groot en het kost moeite personen van enige allure in de regionale en lokale vertegenwoordigende lichamen te krijgen. Zijn ontspanning zoekt hij in huiselijke kring of in de intieme sfeer van de vele plaatselijke verenigingen.
Zo kan het gebeuren, dat het opstellen van een streekplan en van gemeentelijke uitbreidingsplannen vrijwel buiten hem omgaat, hoewel van overheidswege moeite genoeg wordt gedaan om belangstelling te wekken.
Plotseling wijzigt zich deze instelling. Structuurveranderingen in de streek dringen zich zo op, dat de Zaankanter er niet meer langs of omheen kan lopen. Noodzakelijke overheidsmaatregelen of het ontbreken van voorzieningen storen hem in zijn zakelijke expansiedrang. Dat is het ergste wat een Zaankanter kan overkomen. Hij begint met de publiekrechterlijke lichamen te verwijten, dat zij hem niet op de hoogte hebben gehouden, hoewel de streekbladen hun activiteiten uitgebreid hebben vermeld, vormt een actiecomité, om vervolgens - hij is niet revolutionair - in de beste harmonie samen te werken met de gemeentebesturen en de Kamer van Koophandel teneinde eensgezind een bepaald doel te bereiken. Het succes van een overal weerklank vindende, deskundig opgestelde advertentiecampagne, welke den volke kond doet van de betekenis der Zaanstreek, doen hem met een gepast gevoel van eigenwaarde door Nederland stappen en Zaandams burgemeester spreekt van een 'Zaans Réveil'.
De verschijning van dit boek valt samen met dit réveil. Dat is een gelukkig tijdstip. Lang heeft de Zaankanter veel moeten aanhoren over de lelijkheid van zijn streek en in het algemeen heeft hij dit gelaten 'gedragen'. Hoe onjuist het oordeel was, kunt u in dit boek zien; het tegendeel is waar. Alleen de schoonheid is anders dan elders, zoals zoveel in de Zaanstreek anders is dan elders. De schoonheid van de streek staat bijna overal tegen de achtergrond van de industrie. Het is geen schoonheid om genoten te worden door in drommen per autobus vervoerde sightseeënde toeristen, maar wel door hen, die hier wonen en werken en de vreemdeling, die een open oog heeft voor in een industriestreek niet verwachte landelijke plekjes, voor machtige fabriekscontouren tegen heldere luchten, voor weerspiegeling van verlichte, continu werkzame bedrijven in het donkere Zaanwater bij avond en voor zoveel meer.
Wij wensen dit knappe boek in handen van velen. Het kan helpen de liefde van de Zaankanter voor zijn streek te verdiepen en het oordeel van vele anderen te corrigeren.

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Hardcover, 20 x 25 cm
Aantal pagina's:96
Tekst:Jan A. Wit
Idee en foto's:Henk Brussel
Lay-out:C.J. Kordes
Clichés:Zaanl. Cliché Industrie Hooyschuur & Jaspers, Zaandam
Uitgave:In 1957 door drukkerij Meijer nv, Wormerveer