Het Jonge Schaap

Het Jonge Schaap

Het verhaal van een herrijzenis

Beloofd is beloofd
het verhaal van de voorzitter

Als bestuur van de Stichting Het Jonge Schaap, opgericht in oktober 2000, hadden wij ons de start wel iets positiever voorgesteld. De actie 'Trek het schaap over de dam' bracht helaas niet het beoogde bedrag op. De economie gaf het bedrijfsleven onvoldoende middelen om de herbouwvan de molen te ondersteunen.
Samen met de voorzitter van de Vereniging De Zaansche Molen, Pieter van Nieuwburg, hebben we vervolgens het plan opgevat om een promotiefilm te maken als onderdeel van een campagne die voor een kwart zou bijdragen aan het benodigde kapitaal. Een tweede kwart was door de gemeente Zaanstad toegezegd en de resterende helft door de provincie Noord-Holland.
Pieter van Nieuwburg vond een sponsor die de promotiefilm zou financieren. Samen bedachten we een mooi verhaal met de mensen die betrokken zijn geweest bij en gewerkt hebben voor Het Jonge Schaap. We zijn op zoek gegaan en we hebben gevonden! De heer Lammert Melk, 94 jaar oud, had bij zijn vader, molenaar op 't Skaepie, als kotjongen gewerkt. Samen met Pieter heb ik genoten van zijn verhalen. Wat kon die man vertellen, en wat een geheugen! Dit bracht ons op het idee om Lammert Melk de hoofdrol te geven in onze film.
We hebben vervolgens afspraken gemaakt met de op leeftijd zijnde Lammert en zijn zoon. Heel blij was hij dat hij zijn verhaal voor de camera mocht vertellen. We hebben een datum geprikt en alles was in kannen en kruiken.
Echter, twee dagen voor de geplande opname belde de zoon van de heer Melk op met de mededeling dat de opnames niet door konden gaan. Het ging niet goed met zijn vader. Wat een teleurstelling was dat, voor alle partijen!
Een dag later werden we weer gebeld door de zoon. Lammert Melk had aangegeven dat hij het interview tóch wilde doen. Zijn dochter zou komen om hem te scheren en verder te verzorgen en met een beetje hulp moest het toch allemaal wel gaan lukken.
Op de dag van de opname heerst er spanning in het bejaardentehuis. De filmploeg, met belichting, camera's en geluid, staat klaar. En ja, daar komt de heer Melk, in een rolstoel voortgeduwd door zijn dochter. Wat ziet hij er mooi uit, een knappe man met enorme levenservaring. Hij zal met zijn verhaal de geldschieters over de brug halen, daar zijn we van overtuigd.
Hij heeft die dag alle mooie verhalen verteld die hij kon vertellen. Na een uur zagen we dat hij moe werd. Ik kneep in zijn hand en bedankte hem voor zijn prachtige geschiedenissen. Lammert Melk boog zich voorover en fluisterde in mijn oor: 'Denk je echt, jongen, komt 't Skaepie terug?' 'Natuurlijk, meneer Melk,' antwoordde ik. 'Beloofd is beloofd.'

De heer Melk heeft het helaas niet meer mogen meemaken; vier weken na de opnames is hij overleden. Maar het bestuur van Stichting Het Jonge Schaap en Vereniging De Zaansche Molen hebben de belofte gestand gedaan met hulp van veel instanties, overheden en particulieren.
Hiervoor onze dank!

Theo Hallingse
Voorzitter van Stichting Het Jonge Schaap

UITVOERING BOEK:

Uitvoering/Formaat:Softcover, 17 x 21 cm
Aantal pagina's:96
Tekst:Hans Kuyper
Fotografie:Henk van 't Loo
Ontwerp:Rolf Kliffen, Kunstdrukkerij Mercurius, Wormerveer
ISBN:978-90-78381-15-0
Uitgave:2007, Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Wormer