Kunst uit Zaanstad

Kunst uit Zaanstad

Dokumentatie beeldende kunstenaars

Inleiding

Een maatschappelijk relevante presentatie van beeldende kunstenaars krijgt momenteel vorm in de presentatie van tal van dokumentatiemappen. De groeiende belangstelling voor uitingen van beeldende kunst bij partikulieren, bedrijven, onderwijsinstanties en anderen is hiervan de voedingsbodem.

In de provincies Groningen, Overijssel, Zeeland en Friesland kreeg de uitgave van een kunstenaars-dokumentatie al eerder gestalte. Het potentieel aan beeldende kunstenaars in Noord-Brabant, (Eindhoven, Tilburg) en nu ook Noord-Holland bleek van zo'n grote omvang dat gekozen is voor een lokale resp. regionale opzet. Voor Noord-Holland is de inventarisatie van beeldende kunstenaars in de Zaanstreek een eerste aanzet.

In deze publikatie zijn de gegevens over de beeldende kunstenaars opgenomen die op 1 januari 1977 bij ekspositie- en kunstuitleencentrum Zienagoog bekend waren. Niet vermeld zijn de namen en gegevens van enkele kunstenaars die deze vorm van publiciteit (nog) niet ambiƫren.

Gestreefd zal worden jaarlijks per kunstenaar een aanvulling te maken en gegevens van nieuwe kunstenaars op te nemen. Zo zal deze eerste indikatie van vorm, inhoud en funktie van de beeldende kunst in de Zaanstreek een hartelijke uitnodiging kunnen zijn voor een nadere kennismaking via de kunstenaar zelf of via de Zienagoog.

Joep Monnikendam

UITVOERING BOEK:
Verspreiding:Kulturele Raad Noord-Holland
Samenstelling:Dokumentatiekommissie Zienagoog
Foto's:Wim Krijt
Lay-out/vormgeving:Jasper van Putten
Formaat:20 x 30,5 cm