Sluis in de Kalverpolder

Na de droogmaking van de Wijde en Enge Wormer werd, de tussen beide droogmakingen en de Zaan ingeklemde, Hallaerts Broeck steeds natter. Broeck was in de zeventiende eeuw de naam voor een laag gelegen en drassig land. Door alle inpolderingen nam het oppervlak van het boezemwater sterk af en werd het peil van de Zaan verhoogd. De Haaldersbroekers vroegen daarom in 1637 permissie hun land te mogen bepolderen door er een ringkade omheen te leggen.
Na de bedijking van de Kalverpolder was het niet meer mogelijk om met een schip vanuit de Zaan, de Poel of de Braak in de polder te komen. Er werden dan ook drie schutsluizen gebouwd om vanuit de drie omringen wateren de polder in en uit te kunnen. De sluizen naar de Zaan en de Poel zijn echter alweer spoedig gesloopt. De sluis naar de Braak, tegenover het Doodsluisje dat toegang gaf tot de Oostzanerpolder, heeft tot 1764 dienst gedaan. De sluis werd in dat jaar gesloopt en vervangen door een nieuwe sluis. Deze stenen schutsluis werd iets ten oosten van de brug over de Braak gebouwd. De plek dus van de huidige sluis in de Braakdijk.
In 1880 werd de sluis gedeeltelijk gerenoveerd.

Kalverpolderl Kalverpolderl
De Haaldersbroekersluis (plaatselijk bekend onder de naam “Kalversluis”) in de Braakdijk in Haaldersbroek verbindt de Kalverpolder met de Braaksloot. Via de Braaksloot komt men in De Poel, een zijtak van de Zaan.
De bediening van de deuren is met behulp van een schippershaak. De houten dubbel opgeklampte rinketten worden geopend en gesloten door middel van eenvoudige ijzeren hefbomen. De huidige deuren zijn, volgens de ingebeitelde datum in 2002 ingehangen. Ook in 1959 en 1980 werden deze deuren al eens vervangen.
Kalverpolderl
Deze sluis heeft aan het buitensluishoofd een rolbrug.
Kalverpolderl Kalverpolderl

Bronnen