Sluizen bij Krommenie

Aan het noordelijke einde van de Nauernasche Vaart ligt een uniek complex; de windmolen De Woudaap, een ophaalbrug en een poldersluis.
Een paar kilometer zuidelijker ligt, ook aan de Nauernasche Vaart nog een sluis; de Noordersluis. Ook deze sluis geeft toegang tot de Krommenieërwoudpolder.

Krommenie Krommenie

Vermoedelijk is de Woudaapsluis in oorsprong zeventiende eeuws. De huidige sluis dateert van 1907 en heeft het karakter van een poldersluis: doorvaartbreedte en kolklengte zijn berekend op de kleinere scheepvaart. De sluiswanden zijn nauwelijks met natuursteen versterkt en zijn licht van constructie. De zuidelijke deuren bezitten een eenvoudige bediening met behulp van staartbalken. De noordelijke deuren worden bediend met een schippershaak.
De rinketten bevinden zich ook in de zuidelijke deuren en worden bediend door een smeedijzeren hefboom die in geopende toestand onder een pal op de staartbalk vastgezet kan worden.
Krommenie
De omgeving van de sluis lijkt sinds de zeventiende eeuw nauwelijks veranderd. Het polderland strekt zich naar alle kanten uit.
Krommenie
In de kolk zijn, met behulp van ijzeren ringen, kettingen opgehangen. Op de sluiswanden zijn ijzeren haken ingemetseld waarmee de deuren, in geopende stand, vastgezet kunnen worden.
In de noordelijke kolkwand zijn twee rechthoekige, hardstenen gedenkstenen aangebracht: één ervan vermeldt het bouwjaar “1907”, alsmede het bestuur van de polder, op de andere steen staan de namen van de bestuursleden ingebeiteld.
In augustus 2006 ligt er in de sluiskolk een centimeters dikke laag groene alg ten gevolge van het warme zomerweer.

In de Noordervaartdijk ligt, tussen de Kruisstraat en het Visserspad, de Noordersluis. Deze sluis geeft toegang tot de sloten en plassen in Krommenie en Krommeniedijk. Kleine bootjes kunnen hier vandaan naar de Woudaapsluis varen.

Krommenie Krommenie
Krommenie Krommenie

Bronnen