Zaankanters en het water

De mensen, de schepen en het landschap

De Zaanstreek en het water zijn al eeuwenlang met elkaar verbonden. Hoewel daarover heel wat is gepubliceerd, ontbrak tot nu toe een samenhangend overzicht hoe het water de geschiedenis van de Zaanstreek heeft be├»nvloed (en nog steeds be├»nvloedt!). Oud-redacteur van ‘Met Stoom’, voorloper van 'Zaans Erfgoed'(en erelid van de gelijknamige vereniging) Jur Kingma nam enige tijd geleden het initiatief om te komen tot een boek over de maritieme geschiedenis van de Zaanstreek.
In december 2007 is dit boek uitgegeven door de Stichting Uitgeverij Noord-Holland onder de titel ‘De Zaankanters en het water’.

Zaankanters en het water

Het initiatief van Jur Kingma resulteerde in 2006 tot de vorming van een werkgroep die als doel had: de uitgave van een boek met als werktitel: 'Maritieme geschiedenis van de Zaanstreek'. Doelstelling was een prettig leesbaar boek met veel relevante illustraties waarin aandacht zou worden besteed aan onder andere de Zaanse scheepsbouw vanaf de 17e eeuw tot heden en de houtzaagmolens die daarvoor de basis legde. Verder: aan de binnen- en zeevaart die nauw met de bedrijvigheid langs de Zaan samenhingen, de natte infrastructuur van de Zaanstreek en de interactie ermee met het aangrenzende veenweidegebied, alsmede: markante Zaanse maritieme persoonlijkheden. Ook moest er aandacht worden besteed aan de watersport in relatie met de Zaanstreek en de bedrijvigheid die nog steeds gericht is op de Zaan. Ook Zaanse kunstuitingen op het gebied van het maritieme' moesten in het boek worden opgenomen.

De werkgroep bestond naast Jur Kingma als voorzitter uit Cees Paul (oud-conservator van het Amsterdamse Scheepvaartmuseum), de fotografen Peter Marcuse en Henk van 't Loo, maritiem schilder en oud-scheepsmachinist Fred Boom, Jan Aafjes, oud stuurman en all round maritieme deskundige, Wladimir Dobber oud stuurman op de grote vaart en nu als bestuurder betrokken bij de Stichting Industrieel Erfgoedpark 'De Hoop' in Uitgeest, Frank Boom (vereniging de Stoomvaart), maritiem publicist Albert Boes en Cees Kingma.
Bij de samenstelling van het boek zou voor een belangrijk deel worden uitgegaan van publicaties die eerder verschenen in 'Zaans Erfgoed' en 'Met Stoom'. Daarvoor werd door de werkgroepleden contact opgenomen met de samenstellers van die bijdragen.

De inhoudsopgaven van ‘Zaankanters en het water’:

 • Voorwoord door drs. J.M. de Vries (dijkgraaf Hoogheemraadschap)
 • Inleiding: Het water centraal
  door Jur Kingma
 • Van maritiem cultuurlandschap naar industrielandschap
  door Jur Kingma
 • De Zaanstreek en de walvisvaart in de 17e en 18e eeuw
  door Cees Paul
 • De binnen- en kustvaart in de Zaanstreek door de eeuwen heen
  door Albert Boes met medewerking van Jan Aafjes en Jur Kingma
 • De toelevering aan de scheepsbouw en scheepvaart
  door Albert Boes met medewerking van Jur Kingma
 • Scheepswerven op het platteland
  door Cees Paul
 • De Zaanse maritieme industrie in de 19e en 20e eeuw
  door Albert Boes
 • Tussen kunst en ambacht
  door Peter Marcuse
 • Het maritieme landschap als inspiratiebron voor de kunstschilder
  door Fred Boom
 • De betekenis van het bouwen van replica's
  door Wladimir Dobber
 • Oorlogsjaren
  door Jan Aafjes, Albert Boes en Jur Kingma
 • Heden en toekomst van de maritieme Zaanse activiteiten
  door Albert Boes
 • Van industrielandschap naar VINEX locatie
  door Jur Kingma

ISBN 978-90-78381-16-7

Zaankanters en het water

Zaankanters en het water

Zaankanters en het water

Zaankanters en het water Zaankanters en het water
Text: Cees Kingma - December 2007
Beeldmateriaal: Archief Cees Kingma
Valid HTML 4.01 Transitional